Matusetoetus ja surma registreerimine

Elektroonilise andmevahetuse käivitamisega jõuavad surmaga seotud andmed kiirelt rahvastikuregistrisse ning surma põhjuste registrisse. Kui inimene on surnud enne 1. juulit 2019, siis tuleb matmiseks vajaliku surmatõendi saamiseks tulla Viimsi vallavalitusse, pärast 1. juulit 2019 saavad surnu lähedased surmatõendi tervishoiuasutusest.

surmatõend

Alus: PerekonnaseadusPerekonnaseisutoimingute seadus

Kuidas taotleda matusetoetust

Taotle matusetoetust SIIN

Matusetoetust makstakse matusekuludeks, juhul kui lahkunu viimane elukoht oli Eesti Rahvastikuregistri järgi Viimsi vald.

Toetuse suurus on 250 €.

Vajalikud sammud

  • Esitada taotlus kas paberkandjal Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald või digitaalselt allkirjatatult info@viimsivv.ee.
  • Taotlust on võimalik esitada ka surma registreerimisel rahvastikuregistri spetsialisti juures (kabinet 118).

Info hauaplatsi registreerimise kohta on leitav SIIT

Kontakt

Eldi Pärdi
Sotsiaalregistri vanemspetsialist
Telefon602 8825 
E-post: eldi.pardi@viimsivv.ee

Katrin Jalast
Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Telefon602 8806 
E-post: katrin.jalast@viimsivv.ee
Vastuvõtt: E 14.00-17.30 ning N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Õigusaktid