Matusetoetus ja surma registreerimine

NB! Alates 01.07.2019 edastavad tervishoiuteenuse osutajad (perearstid, haiglad kiirabi jne) surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ja väljastavad surmatõendi. Üldjuhul ei pea enam perekonnaseisuametniku juures surma registreerima, kuna surma registreerimise ja esmase surmatõendi väljastamise kohustus ja õigus on tervishoiuteenuse osutajatel (perearstid, haiglad, kiirabi jne).

Perekonnaseisuametile jääb surma registreerimise pädevus alles vaid erijuhtudel (isikukoodita välisriigi kodaniku surm Eestis, surmajuhtum välisriigis jne).

Loe rohkem Siseministeeriumi kodulehelt Surma registreerimine

KUIDAS TAOTLEDA MATUSETOETUS 

TAOTLE MATUSETOETUST

Matusetoetust makstakse matusekuludeks, juhul kui lahkunu viimane elukoht oli Eesti Rahvastikuregistri järgi Viimsi vald.

Toetuse suurus on 250 €.

VAJALIKUD SAMMUD

Info hauaplatsi registreerimise kohta on leitav SIIT

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega. Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.

LISAINFO