Arengukavad

VIIMSI VALLA HARIDUS- JA NOORTEVALDKONNA
ARENGUKAVA 2021-2030 AVALIKUSTAMINE

Uue arengukavaga saab tutvuda:

  1. paberkandjal Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme) või
  2. digitaalselt alla laadides:
     

Valla elanikud saavad esitada ettepanekuid ja küsimusi avaliku väljapaneku perioodil
alates 27.01.21 kuni 15.02.21 kella 17.00-ni 
kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele
e-posti aadressil: arengukava@viimsivv.ee
Ettepanekutele vastamine toimub kahe nädala jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

 

MLA VIIMSI LASTEAIAD ARENGUKAVA

VIIMSI VALLA HARIDUSVÕRGU ARENGUKAVA

VIIMSI VALLA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA

VIIMSI VALLA KOOLIDE ARENGUKAVAD