Projekteerimistingimuste avalikustamine

Projekteerimistingimuste andmine: Luhametsa tee 6
13.09.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Tammneeme külas Luhametsa tee 6 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Pärnapuu tee 8
13.09.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Leppneeme külas Pärnapuu tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Suur-Kaare tee 61
13.09.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Pärnamäe külas Suur-Kaare tee 61 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Kesk-Kaare tee 51 
13.09.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Pärnamäe külas Kesk-Kaare tee 51 kinnistule üksikelamu laiendamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Lasti tee 12
12.09.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Lasti tee 12 kinnistule elektritootmisrajatise püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Hansu tee 8
12.09.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Hansu tee 8 kinnistule elektritootmisrajatise püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Kesk-Kaare tee 77, Männi tee 7, Kauri tee 2
28.08.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Pärnamäe külas Kesk-Kaare tee 77 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

2. Haabneeme alevikus Männi tee 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

3. Äigrumäe külas Kauri tee 2 kinnistule ühiskanalisatsiooni reoveepumpla püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Kajaka tee 10, Karikakra tee 32, Rohuneeme tee 47
24.07.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Püünsi külas Kajaka tee 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks (uus avalikustamine)

2. Püünsi külas Karikakra tee 32 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

3. Pringi külas Rohuneeme tee 47 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

 

Projekteerimistingimuste andmine: Kajaka tee 10, Vehema tee 1/ Viama tee 4, Sääre tee 1, Lumemarja tee 53
30.06.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Püünsi külas Kajaka tee 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

2. Viimsi alevikus Vehema tee 1 / Viama tee 4 kinnistule ajutise viilhalli püstitamiseks

3. Rohuneeme külas Sääre tee 1 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

4. Haabneeme alevikus Lumemarja tee 53 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Projekteerimistingimuste andmine: Tammesalu tee 6, Halli tee 2, Käbi tee 7
29.05.2023

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud:

1. Pringi külas, Tammesalu tee 6 kinnistule projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks

2. Viimsi alevikus, Halli tee 2 kinnistule projekteerimistingimused ajutise viilhalli püstitamiseks

3. Pringi külas, Käbi tee 7 kinnistule projekteerimistingimused üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Projekteerimistingimuste andmine: Metsaserva tee 3
12.04.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Muuga külas Metsaserva tee 3 kinnistule aiamaja püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Kraavihalli tee 22, Rannavälja tee 20, Linda tee 15, Rohuneeme tee 53a, Rannavälja põik 8, Mereranna tee, Viama tee L2
24.03.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Randvere külas Kraavihalli tee 22 kinnistule aiamaja ümberehitamiseks ja laiendamiseks üksikelamuks

2. Pringi külas Rannavälja tee 20 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

3. Randvere külas Linda tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

4. Pringi külas Rohuneeme tee 53a kinnistule muuseumihoone püstitamiseks

5. Pringi külas Rannavälja põik 8 kinnistule abihoone püstitamiseks

6. Mereranna tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks

7. Viama tee L2 sõidutee põhiprojekti koostamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Luhaääre tee 8
9.03.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

  1. Tammneeme küla, Luhaääre tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimuste andmine: Suur-Ringtee 7, Mustasauna tee 2
17.02.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 7 kinnistule üksikelamu püstitamiseks

2. Muuga küla, Mustasauna tee 2 kinnistule aiamaja püstitamiseks.

 

Projekteerimistingimuste andmine: Vaheaia tee 9, Mureli tee 17, Mereääre tee 10 
3.02.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõud. Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

1. Randvere küla, Vaheaia tee 9 kinnistule üksikelamu püstitamiseks.

2. Metsakasti küla, Mureli tee 17 kinnistule aiamaja laiendamiseks üle 33%.

3. Tammneeme küla, Mereääre tee 10 kinnistule abihoone püstitamiseks.

 

Projekteerimistingimuste andmine Viimsi alevikus Halli tee 4.
23.01.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi alevikus Halli tee 4 kinnistule kaarhalli püstitamiseks.
Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.