Projekteerimistingimuste avalikustamine

Projekteerimistingimuste andmine Viimsi alevikus Halli tee 4.
23.01.2023

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu Viimsi alevikus Halli tee 4 kinnistule kaarhalli püstitamiseks.
Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

 

  KONTAKTID:

  Reet Viigipuu
  Arhitekt - vanemspetsialist 
  E-post: reet.viigipuu@viimsivv.ee
  Telefon: 602 8820

  Mart Kraut
  Tehnovõrkude vanemspetsialist (projekteerimistingimused)
  E-post: mart.kraut@viimsivv.ee
  Telefon: 602 8830