Kultuur

Viimsi mitmekesine kultuurielu pakub elamusi nii kogukonnale kui külastajatele. Valla kultuurilugu on seotud rannarahva traditsioonide ja nõukogude aja pärandiga, ent tänu paljudele aktiivsetele ja professionaalsetele kultuurikorraldajatele arenevad kultuursed vaba aja veetmise võimalused Viimsis kiiresti ja innovaatiliselt edasi.  

2022. aasta suvel avatud ja koheselt üle-eestilise suure tähelepanu saavutanud SA Kultuuri- ja Hariduskeskus Viimsi Artium on lisaks uutele ruumilistele võimalustele tõusnud kohaliku kogukonna kultuurseks ühendajaks ja oluliseks kaasaegse kultuuri vahendajaks Eestis. Viimsi Artiumi valmimisega avanesid ainulaadsed võimalused valla kultuuri- ja hariduselus. Haabneeme keskusesse rajatud Viimsi Artium koondab ühe katuse alla muusikakooli, kunstikooli, teaduskooli ning on tähtsündmuste puhul kooskäimiskohaks kõigile viimsilastele. Ligi 450-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black box saalid võimaldavad Viimsisse tuua täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi ning muid kultuuriüritusi ja konverentse.  

Üks tuntumaid ning vanimaid Viimsi kultuuriasutusi on Viimsi raamatukogu (asutatud 1920), mis pole ainult raamatuvaramu, vaid kogukonnakeskus. Haabneemes asuv raamatukogu asub alates 2019.a Viimsi Marketi ostukeskuse hoones. Ligipääsetavus ja uued multifunktsionaalsed ruumid on tähendanud raamatukogule tuhandete uute lugejate lisandumist, sealhulgas ka väljaspoolt Viimsit. Raamatukogus on võimalik kasutada koosolekuruume, bändiruumi, saali ning osaleda erinevatel sündmustel. Raamatukogu teine korrus on omakorda ühendatud Viimsi Noortekeskusega, mis võimaldab palju rohkemaid noori tuua raamatute ja kultuuri juurde. Haabneemele lisaks asuvad raamatukogu harukogud Randveres, Püünsis ning Pranglis.  

Viimsi poolsaarel asub ka Eesti üks kauneimaid vabaõhusündmuste korraldamise paiku – Viimsi vabaõhumuuseum. Vabaõhumuuseumi haldab ja sealseid tegevusi kureerib Sihtasutus Rannarahva Muuseum (asutatud aastal 2007), kelle enda muuseumi maja asub põlises Pringi rannakülas, vaid mõnesaja meetri kaugusel vabaõhumuuseumist, vanas ja hubases ajaloolises Pringi koolimaja hoones. Rannarahva Muuseum kannab edasi Viimsi mere- ja randluskultuuri mitmetahulist ajalugu. SA Rannarahva Muuseum haldab ka Naissaare muuseumi ning saarel asuvat Naissaare raudteed.  

Kultuuri valdkonna huvihariduse valdkonnas tegutsevad 1977.a asutatud valla allasutused Viimsi muusikakool ja Viimsi kunstikool, kes mõlemad asuvad Viimsi Artiumi ruumides. Aastast 1997 tegutsev Viimsi huvikeskus, mille tööd korraldab OÜ Viimsi Haldus, korraldab huvitegevust lastele ja täiskasvanutele Viimsi Keskuses, endises Pirita Lillekasvatus näidissovhoosi peamajas, mis on ühtlasi ka Viimsi vallavalitsuse koduks. Huvikeskus pakub kümnetele huviringidele ruume ning pakub erinevatele Viimsi ja Eesti kultuurikollektiividele esinemispaika.  

Huviharidust ning huvitegevusi korraldavad ka valla üldhariduskoolide- ning lasteaedade, samuti teistel äripindadel tegutsevad eraõiguslikud MTÜ Teadmisekeksus Collegium Eruditionis, Maire Eliste Muusikakool (MTÜ Laulu ja liikumisstuudio Mariel ), Ita Riina Muusikastuudio (MTÜ Ita-Riina Muusikastuudio), Kaie Kõrbi Balletistuudio (MTÜ Tulevikuballett) Mooste Rahvamuusikakool (MTÜ Virbel), Viimsi Ukuleleorkester jt. 

Aktiivsed külade ning saarte seltsid on eestvedajad erinevate külade sündmustele. Kogukonnale suunatud erinevate ürituste ja algatustega tegelevad Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon, Viimsi Invaühing ja Lions Club Viimsi Ranna. Viimsi Hoolekandekeskus koos oma Haabneeme ja Randvere Päevakeskustega korraldab Viimsi seeniorite huvitegevusi ja sündmusi. Isamaaliste tegevuste vallas tegutsevad Noored Kotkad ja Kodutütred, Kindral Johan Laidoneri Selts ning Naiskodukaitse. Omapärase professionaalse kultuurikantsina ja sündmusena on tuntud dirigent Tõnu Kaljuste poolt 2006. aastal  algatatud Nargen Festival, mille pealava asub Naissaarel Omari küünis. Prangli saarel asub ja tegutseb Prangli Rahvamaja, mis on saare kultuurielu vedanud aastast 1954.  

Hinnatud sündmuste korraldamise paikadena paistavad silma Viimsi kooli aula, samuti EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik, Eesti Sõjamuuseum ning endises kalatööstuse tootmishoones tegutsev Viimsi Black Box Studio. Riikliku muuseumina tegutseb Viimsis Eesti Sõjamuuseum - Kindral Laidoneri Muuseum, mis tegutseb Viimsi mõisas. Viimsi mõisapark on samuti üks sündmuste korraldamise kohti, kus aastaringselt midagi põnevat toimub – alates advendiaja alguse ja vastlapäeva tähistamisest, mälestuspäevadest kuni suurte vabaõhukontsertideni.  

Viimsi vallas asuvad pühakojad: EELK Viimsi Püha Jaakobi kirik, EELK Randvere Püha Peetri kirik, EK Viimsi Vabakoguduse kirik, EELK Püha Neitsi Maarja kabel Naissaarel, EELK Prangli Püha Laurentsiuse kabel, Rohuneeme kabel ning Oikumeeniline Muuga sadama meremeeste kodu kabel ning tegutsemas kogudused.