Suurperetoetus

Toetust makstakse üks kord aastas suurperele, kus kasvavad neli või enam alla 18 a. (kaasaarvatud) last ning nii lapsed kui ka lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud toetuse taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.  Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada üks kord, mille alusel makstakse toetust kuni suurpere toetuse tingimuste täitmiseni (kuni peres kasvab neli või enam alla 18 a. last).  

TAOTLE SUURPERETOETUST

Suurperetoetuse suuruseks on 128 eurot, see makstakse välja emadepäevaks avalduses väljatoodud taotleja arveldusarvele. 

LISAINFO

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.