Arhiividokumentide väljastamise taotlus

ARHIIVDOKUMENTIDE VÄLJASTAMISE TAOTLUS

Viimsi vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse arhiivi korraldamise eest vastutav üksus ning tagab arhiivis säilitatavate dokumentidele (arhivaalidele) juurdepääsu ja kasutamise vastavalt seadusele.  Arhivaalis sisalduvatele isikuandmetele on pärast andmesubjekti surma juurdepääs andmesubjekti pärijal, abikaasal, alanejal ja ülenejal sugulasel, õel ja vennal või nende nõusolekul kolmandal isikul. Mitme pärija olemasolul on isikuandmeid sisaldavale arhivaalile juurdepääs lubatud nimetatuist ükskõik kelle nõusolekul.

LISAINFO

KONTAKT

Maiu Kuul
Arhiivinduse spetsialist
E-post: maiu.kuul@viimsivv.ee
Telefon: 602 8854

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00