Head viimsilased, aitame Ukrainat!

10. märts 2022
pilt kollased niidud ja sinine taevas

Eesti rahvas on näidanud, et tahe aidata on suur – nii on see ka tänases olukorras, kus abi vajavad ukrainlased ja Ukraina. 
Meist igaüks – nii indiviid, ettevõte, selts kui ka kohalik omavalitsus – saab aidata. Panustada saab nii rahaliselt, asju või teenuseid annetades kui ka vabatahtlikuna. Rahaline annetus on kõige mõistlikum ja paindlikum lahendus, kuna näiteks tekkide-patjade Ukrainasse toimetamine on praegustes oludes keeruline.
Ukraina põgenike ja sõja tõttu kannatavate inimeste toetuseks saab annetada raha tulumaksuvabalt läbi mitme aktiivselt humanitaarabiga tegeleva organisatsiooni.
Toetamisel saab valida, kas soovid toetada Ukrainast Eestisse saabunud sõjapõgenikke, Ukrainas viibivaid kannatajaid, Ukraina võitlust oma riigi eest või sealset päästeliitu.  

Ühistegevus „Ukraina heaks!“
„Ukraina heaks!“ on kolme Eesti vabaühenduse – MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus – algatus Ukraina rindelähedaste elanike ja teiste haavatavate gruppide abistamiseks. Rohkem infot leiab veebilehelt  www.ukrainaheaks.ee.

Eesti Pagulasabi
Pagulasabi kaudu saab aidata mitmes erinevas vormis.
Rahalise annetuse saab teha MTÜ Eesti Pagulasabi annetuskontole SEB pangas: EE791010220258852223
Tele2, Telia ja Elisa kliendid saavad annetada annetustelefonide kaudu: 9003801 (5 €), 9003802 (10 €), 9003803 (50 €)
Annetusi kasutatakse humanitaarabi pakkumiseks Ukrainas ja Eestisse jõudvate ukrainlaste toetamiseks.
Aidata saab ka elukohtade ja teenuste pakkumisega ja vabatahtliku tegevusega. Rohkem infot: www.pagulasabi.ee

Eesti Punane Rist
Punane Rist kogub Ukraina elanike toetuseks rahaannetusi, mida saab mugavalt teha nende veebilehel https://redcross.ee/anneta/ukraina/ või kandes raha üle Eesti Punane Rist MTÜ-le (EE742200001180001436). 
Avatud on ka annetusnumbrid:
9006005 – 10 €/kõne
9006010 – 15 €/kõne
9006050 – 25 €/kõne
Eesti Punane Rist kasutab kogutud annetusi Ukraina elanike igakülgseks toetamiseks kohapeal, kus on abistamas 4000 punaristlast nii Ukraina Punasest Ristist kui ka Rahvusvahelisest Punase Risti Komiteest. 
Rohkem infot: https://redcross.ee/

MTÜ Toeta Ukrainat 
MTÜ Toeta Ukrainat tegevus on suunatud kõige vajaliku hankimiseks ja toimetamiseks Ukraina territoriaalkaitsele. 2015. aastal asutatud MTÜ-l  on kogemus sellise abi osutamiseks Donbassi sõja ajast. Annetuse saab teha arvelduskontole EE627700771001531357, LHV Pank, Toeta Ukrainat MTÜ.
MTÜ kontaktid: Ants Erm, ants.erm@gmail.com,  tel 5554 5072.

Päästeliit
Päästeliit kogub annetusi Ukraina päästjate abistamiseks. Võta ühendust info@paasteliit.ee või telefonil 527 4112. 
 
Oodatud on spetsiifiline päästevarustus, mille kohta peaks täpsemalt üle küsima Päästeliidust. Toetada saab ka rahalise panusega, mille eest Päästeliit soetab eeltoodud vahendeid ning korraldab nende kohale viimise. Annetada saab Päästeliidu kontole EE547700771002741382 märksõnaga „Ukraina“. 

Abista Ukraina sõjapõgenikke Viimsis
Iga pere ja tema lugu on unikaalne, millest tulenevalt lähtume abistamisel iga abivajaja vajadustest. Vald toetab Viimsisse jõudnud Ukraina kodanikke esmase majutusega. Lisaks toetame ja nõustame peresid edasise igapäevaelu korraldamisel. Näiteks leidmaks elu- ja töökohta, kooli- või lasteaiakohti ja nii edasi. Vajadusel oleme valmis pakkuma psühholoogilist ja meditsiinilist abi.  
Väga suurt ja tänuväärset rolli ukrainlaste abistamisel kannavad täna vabatahtlikud, kes pakuvad oma aega, energiat või oskusi vabast tahtest ja tasu saamata. Selleks, et Viimsi valla vabatahtlike tööd Ukraina sõjapõgenike abistamiseks parimal viisil korraldada, palume vabatahtlikel registreeruda valla veebilehel.
Ukrainaga seotud küsimuste korral võib kirjutada abiukrainale@viimsivv.ee
Majutuse korraldusega seotud infotelefon vallas on 602 8888.

Hoiame ühte, avaldame oma toetust Ukrainale nii nagu see meist igaühele võimete- ja jõukohane on. 

Visuaal: pexels.com