Algavad ettevalmistustööd jalgpalli sisehalli rajamiseks Viimsisse

08. Veebr 2022
Maa-amet foto

Viimsi vallavalitsus otsustas alustada eeltegevusi täismõõtmetes jalgpalli sisehalli kavandamiseks.

Tehtud eeltöö ja asukohaanalüüside tulemusel peeti sobivaimaks jalgpallihalli asukohaks Viimsi alevikus asuvat Kannikese tee 1 kinnistut. Koha kasuks räägivad ligipääsetavus, paiknemine keskuse piirkonnas, ligipääs ühistranspordiga ja ruumiline sobivus. Ka varasemalt on Kannikese tee 1 kinnistule kavandatud spordihalli koos palliplatsidega – seega pole spordirajatise planeerimine kinnistule päris uus idee. Oma heakskiidu plaanitavale asukohale andis ka Viimsi vallavolikogu spordi- ja liikumisharrastuse komisjon.

Koos halli ehitamisega Kannikese tee 1 kinnistule korrastuks kogu kinnistu ja selle lähipiirkond – ehitatakse juurdepääsuteed ja parkla ning rajatakse kogu ala hõlmav terviklik haljastus.

Lisaks jalgpallimängule on uues hallis võimalik tegeleda kergejõustikuga, sest spordihalli kavandatakse nii jooksurada kui ka kaugushüppe- ja kõrgushüppekastid. Nii Viimsi treenerid kui ka õpilased on kvaliteetsest sisehallist aastaid unistanud. Selle rajamine loob soodsad võimalused jalgpalli ja kergejõustiku harrastamiseks ka sisehooajal.

Täismõõtmetes jalgpallihalli rajamine koos kergejõustikualaga on ette nähtud koalitsioonilepingus. Riik finantseerib ehitust maakondadesse jalgpallihallide rajamist toetavast riiklikust programmist 1,5 miljoni euroga.

Jalgpalli sisehall on kavas avada 2023. aastal.

Foto: Maa-ameti kaldenurgafoto Kannikese tee 1 kinnistust ja lähipiirkonnast (2019). Jalgpallihalli võimalik asukoht kinnistul on märgitud rohelise joonega.