Biolagunevaid jäätmeid kogu eraldi

25. aprill 2022
Kompost

Igal aastal tekib Eestis 120-130 tonni biojäätmeid, millest kõigest 30% läheb ringlusesse ning ülejäänud 70% prügilasse või põletamisele. Biojäätmete sorteerimine on oluline keskkonnasõbralik tegu tänu millele on võimalik taastada ainete ringkäik looduses. 

Biolagunevad jäätmed on näiteks köögi- ja sööklajäätmed, puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos paberfiltriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid, paberist munakarbid, väiksemad taimed jms. 

Parim, mida sa ise teha saad, on panna need lahtiselt biokonteinerisse ja kilekott visata olmejäätmetesse. Kasutada võib ka biolagunevaid või paberist kotte. Kui ostate biolagunevaid kotte, jälgige, et need oleksid 100% taimsest toormest. Kindlasti ei tohi jäätmeid konteinerisse panna tavalises, mittelagunevas kilekotis ega läbipaistmatus/mustas kotis. Kui vedajal tekib kahtlus, et tegu on olmejäätmetega, ei võeta neid veoringil kaasa. Kuidas biokotid teineteisest täpsemalt erinevad ja millist valida, loe täpsemalt SIIT.

Biolagunevatest jäätmetest saab aiaomanik valmistada head komposti. Kompostimise kohta leiad infot veebilehelt https://www.kompostiljon.ee/kompostimine/. Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt  elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kui mullatöödeks komposti vaja ei lähe, võib sellised jäätmed panna biolagunevate jäätmete konteinerisse. Konteineri saad tellida korraldatud jäätmevedu korraldavalt ettevõttelt Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS www.tjt.ee.

Biojäätmed on taaskasutatava materjalina väga hea tooteliik, millest saab teha väga erinevaid asju. Näiteks saab sellest toota biogaasi, mida saab omakorda kasutada autokütusena. Kõige levinum variant on see, et sellest tehakse komposti, mille omakorda saab uuesti suunata ringlusse. Vaata täpsemalt VIDEOST

Mida tähendab biopõhine, biolagunev ja kompostitav?

Biopõhine – see on materjal, mis on saadud taimsest toormest. Põhiliselt on selleks mais ja suhkruroog. Kõik biopõhised tooted ei ole biolagunevad, sest neid on sageli segatud ka muude materjalidega.

Biolagunev – see on väga lai mõiste, sest varem või hiljem lagunevad kõik materjalid. Viimastel aastatel kasutatakse mõistet üha enam turunduses, viidates justkui keskkonnasõbralikule tootele, ent see on sageli eksitav. Kui taimne toore on segatud plastikuga, jääb viimane siiski loodusesse ning võib lõpuks toiduahelasse sattuda. Niisiis on biolaguneva toote puhul oluline teada, millises keskkonnas lagunemine toimub, kui kaua see aega võtab ning mis sellest järele jääb.

Kompostitav – see materjal peaks olema vaba keemilistest ühenditest, mis lagunemisel loodusesse võiksid sattuda. Kompostitavad tooted on täielikult biolagunevad ning omavad vastavat märgist.

Artikkel põhineb Ragn Sellsi kodulehel avaldatud informatsioonil. Allikas: https://ragnsells.ee/kuukiri/biojaatmete-sorteerimine/
Foto: Wikipedia