Head Viimsi valla elanikud ja ettevõtjad

27. veebr 2022
Ukraina lipp

Ukrainas on sõda ja ukrainlased seisavad ka meie vabaduse eest. Nagu ütles paavst Franciscus, on sõda inimkonna läbikukkumine. Loodan väga, et rahvusvahelised organisatsioonid ja demokraatlikud riigid suudavad Ukrainat kiiresti aidata, vaenlane lüüakse tagasi ning sõda lõpeb peagi. Vaatamata sellele, mis edaspidi juhtub on alust eeldada, et sõjapõgenikud jõuavad ka Eestisse ja me peame selleks valmis olema.

Mida teeb riik?

Eesti on üks aktiivsemalt Ukrainat abistavaid riike, kus käib ka põhjalik ettevalmistus põgenike vastuvõtuks. Kaardistatakse kohalike omavalitsuste võimalusi ja osutatakse vajalikku abi kõigis olulistes valdkondades.

Informatsiooni on võimalik saada telefonil 1247 ja aadressilt https://kriis.ee/, sh https://kriis.ee/media/1452/download.

Millised on kohaliku omavalitsuse ülesanded?

Kohaliku omavalitsuse ülesandeks on esiteks tagada omavalitsusse jõudnud Ukraina kodanikele vältimatu abi andmine. Kuna see abi võib ületada tavapärase mahu, siis tuleb riik kindlasti appi.

Omavalitsustelt oodatakse majutuse korraldamist, vältimatu sotsiaalabi andmist, lastele kooli- ja lasteaiakohtade leidmist, toetust PPA-le piirkondliku kriisikommunikatsiooni korraldamisel (elanike teavitamine jm), valmisolekut toetada PPA-d ning teisi partnereid vajaliku taristu leidmisel. Samuti oodatakse eesliinitöötajate toetamist. Oluline on ka tervishoiuteenuste osutajate leidmine, et tagada inimeste tervisliku seisundi esmane kontroll, korraldada vajadusel vaktsineerimine jne.

Eelpoolnimetatud ülesannete täitmiseks oleme alustanud vastava tegevuskava väljatöötamist.

Möödapääsmatute ja ootamatute kulude katmiseks on meie valla eelarves ette nähtud reservfond. Plaanime eraldada sellest 100 000 eurot, et vajadusel katta tekkivaid kulusid.

Kindlasti käivitame ka infotelefoni (alates esmaspäevast telefon 602 8810), et valda jõudnud põgenikel või nende vastuvõtjatel oleks võimalik saada vajalikku infot. Vajaliku info koondame järgmisel nädalal ka valla kodulehele.

Mida saavad teha ühiskondlikud organisatsioonid, elanikud ja kohalikud ettevõtted?

Oleme juba rääkinud mitmete majutus- ja meditsiiniteenuseid pakkuvate Viimsi valla ettevõtjatega, kes kõik on olnud valmis vajadusel oma teenustega appi tulema.

Üleriigiliselt tegutsevad mitmed abiorganisatsioonid (https://www.ukrainaheaks.ee/) ja nende poole on võimalik pöörduda, kui te soovite, et teie abi jõuaks otse Ukrainasse. Kes aga soovib ja saab ühel hetkel abistada Ukrainast meie valda jõudvaid inimesi, siis palun andke sellest aegsasti teada. Info palume saata aadressil abiukrainale@viimsivv.ee või helistada alates esmaspäevast infotelefonil 602 8810.

Millist abi on tarvis? Anname sellest kindlasti veel täpsemalt teada, aga kuna eesmärgiks on tagada saabujatele võimalikult tavapärane elu, siis on oluline järgmine: vabatahtlike abi erinevate tegevuste läbiviimiseks, majutus, riided, esmatarbekaubad, psühholoogiline toetus, rahaline abi, töökohad.

Lugupidamisega

Illar Lemetti

vallavanem