Koduse lapse toetus seotakse tugevamalt Viimsi elanikuks olemisega

20. Okt 2020
pilt

Vallavolikogu otsustas täna toimunud istungil siduda koduse lapse toetus tugevamalt Viimsi elanikuks olemisega. Alates uuest aastast makstakse toetust vaid neile lapsevanematele, kes on toetuse taotlemisel kogu jooksva kalendriaasta olnud rahvastikuregistri järgi Viimsi elanikud.

Praegu kehtiva korra kohaselt on õigus taotleda koduse lapse toetust neil vanematel, kes on taotluse esitamise seisuga Viimsi valla elanikud ja kelle 1,5-3 aastane laps ei käi lasteaias. Samuti peavad toetuse saamiseks mõlemad lapsevanemad olema kogu toetuse maksmise perioodil valla elanikud.

Kavandatav täiendav nõue olla Viimsi valla elanik alates toetuse saamise kalendriaasta algusest on plaanitud kehtestada 1. jaanuarist 2021. Plaanitava muudatusega soovib vallavalitsus kindlustada toetuse saajate tulumaksu laekumise vallale.

Uue korra kohaselt makstakse toetust üksteist kuud aastas, juulis toetust ei maksta. Samuti ei maksta edaspidi toetust neile lapsevanematele, kellele on pakutud, kuid kes on loobunud kohast Viimsi munitsipaallasteasutuses või Viimsi vallale hankelepingu alusel teenust pakkuvas eralasteaias.

Viimsi valla haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on koduse lapse toetuse peamine eesmärk pakkuda tuge neile vanematele, kellel puudub võimalus lapse lasteaeda panemiseks. „Uus kord hakkab kehtima alates järgmisest aastast. Seega peaksid toetuse taotlemist plaanivad vanemad, kelle laps saab tuleval aastal 1,5 aastaseks, jälgima, et nad oleksid mõlemad hiljemalt 1. jaanuari seisuga Viimsi elanikud,“ selgitas abivallavanem.

Viimsi valla koduse lapse toetus on praegu 250 eurot kuus ning tänavu septembrikuus maksis vald toetust 161 lapse eest. Toetuse suuruse kehtestab vallavalitsus arvestades valla eelarvelisi võimalusi.