Korteriühistute esimehed ja külavanemad said teadmisi kriisivalmidusest

26. jaan 2023
Kriisikoolitus

Kolmapäeval, 25. jaanuaril kohtusid Haabneeme kooli aulas Viimsi valla korteriühistute esimehed ja külavanemad, et saada teada, kuidas paremini kriisideks valmis olla.

Viimsi vallavalitsuse poolt korraldatud koolituse sissejuhatuseks anti osalejatele ülevaade möödunud aasta sügisel läbi viidud elanike kriisivalmisoleku küsitlusest. Lisaks üldisele vaatele said huvilised näha ka seda, millised olid vastused nende enda külades ja alevikes. 

Järgnevalt sai sõna Päästeameti poolt Jako Vernik, kes rääkis korteriühistute kriisikindlusest. Verniku sõnul on kohalik omavalitsus kriisiolukorras inimese kõige lähem abistaja. Päästeamet on kohalike omavalitsuste valmisolekut kriisideks hinnanud ja Viimsi vallale antud hinnang on „eeskujulik“. Üle korrati olulisemad põhitõed, mida silmas pidada. Peale Jako Verniku ettekannet sai sõna Marius Kupper Päästeametist, kes viis osalenutele läbi praktilise virtuaalse harjutuse, millega õpiti kogukonna kriisiplaani loomist. 

Vallavanema ja hädaolukorras valla kriisistaapi juhtiva Illar Lemetti sõnul on taolised koolitused väga vajalikud.
„Suur tänu Jakole ja Mariusele. Nad on heaks näiteks meie kogukonnaliikmetest, kes on alati lahkesti valmis kasutama oma erialaseid teadmisi kogukonna hüvanguks. Suur tänu ka kõigile külavanematele ja korteriühistute inimestele, kes on elanikkonnakaitse koolitustel osalenud ning seega teavad, kuidas võimalikeks kriisideks paremini valmistuda. Igal külal ja korteriühistul peaks olema oma kriisiplaan, selle koostamisest räägime lähikuudel kindlasti veel,“ ütles Illar Lemetti. 

Viimsi vallavalitsus on kriisideks valmisoleku parandamisega teinud tööd alates möödunud aastast. Kogukonnaga koostöös kaardistati valla varjumiskohti, millest valmis interaktiivne kaart ja sarnased koolitused korteriühistutele, külavanematele ning valla kriisimeeskonna liikmetele korraldas vallavalitsus ka möödunud aasta aprillis. 

Kriisikoolitus1

Kriisikoolitus2

Kriisikoolitus3

Kriisikoolitus4

Kriisikoolitus5

Kriisideks valmisoleku põhitõdesid saab lugeda lehelt www.olevalmis.ee  ja Viimsi vallas kriiside lahendamist puudutavat infot leiad www.viimsivald.ee/kriis.

Loe lisaks: Viimsi valla elanike kriisiks valmisoleku küsitluse tulemused.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond