Munitsipaalhuvikoolis õppiva mitme lapse vanemad saavad uuest aastast soodustust

20. nov 2023
Orkester

14. novembril vallavolikogus vastu võetud muudatusega tullakse vastu huvikoolide hoolekogude soovile saada õppemaksu soodustust vähemalt kahe lapse üheaegsel õppimisel huvikoolis. Uus kord hakkab kehtima 1. jaanuarist 2024.

Viimsi vallas tegutseb kolm vallavalitsuse poolt hallatavat huvikooli (Viimsi kunsti-, muusika- ja teaduskool), milles on ette nähtud õppimisvõimalused 600 õppurile. Huvikoolide hoolekogud on teinud ettepaneku määrata õppetasusoodustus vähemalt kahe lapse üheaegsel õppimisel huvikoolis.

Volikogu 14. novembril vastu võetud määrusega rakenduvad alates 1. jaanuarist 2024 õppetasule soodustused juhul, kui on täidetud vajalikud eeltingimused. 

Õppetasu soodustus määratakse peredele, kus valla huvikoolide põhi- või süvaõppes õpib samaaegselt vähemalt kaks last. Soodustus määratakse alates pere vanuselt teisest lapsest sõltumata huvikooli asumise kuupäevast ja selle suurus kasvab pere nooremate laste osalustasudes. Soodustused kehtivad valla huvikoolide üleselt, lapsed võivad õppida erinevates valla hallatavates huvikoolides. Kui laps õpib mitmel õppekaval või ka mitmes koolis samaaegselt, määratakse soodustus sellele õppekavale, kus laps kõige varasemalt õppima asus.

Soodustuse saamise eelduseks on Viimsi valla elanikuks olemine

Viimsi vald soovib toetada kehtestatavate soodustustega vallas elavaid peresid, kellele vald pakub huvihariduse võimalusi. Soodustuse määramise eelduseks on see, et lapsel, mõlema vanemal või üksikvanemal on sissekirjutus Viimsi valda jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning õppuril või tema lapsevanemal ei esine maksevõlgnevusi Viimsi vallavalitsuse ees.

Pere teise lapse soodustus õppetasust on 10%, kolmanda lapse soodustus 30% ja neljanda ning iga järgmise lapse soodustus 50%. Statistika põhjal on teise lapse soodustuse saajaid Viimsis umbes 70 last, kolmanda ja neljanda lapse soodustuste saajaid umbes 30. Soodustus määratakse lapsevanemale automaatselt ja selle saamiseks ei pea eraldi taotlust esitama. 

Juhul kui soodustuse määramise osas või üksikvanema staatuse osas on täpsustavaid küsimusi, palume kirjutada kaija.magi@viimsivv.ee. Viimsi huvikoolide võimalustega saad tutvuda https://www.viimsihuvikoolid.ee/.

Kaija Mägi
haridusosakond