Ootame meeskonnaga liituma sotsiaaltöö peaspetsialisti!

06. Nov 2019
sotsiaaltöö spetsialist

Tule tööle edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALIST! Peamisteks tööülesanneteks on sotsiaalteenuste- ja toetuste välja arendamine, koordineerimine ja järelevalve. Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29. novembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Sotsiaaltöö peaspetsialist" või kandideeri SIIN