Rahvusvaheline koostööprojekt targa taristu arendamiseks

23. nov 2022
foto: erakogu

Viimsi vald osaleb Rootsi Instituudi Balti mere koostöö programmi seemneraha projektis „SESUMOPLIN“. 

Projekti eesmärk on läbi viia pilootuuring, milles analüüsitakse, hinnatakse ja võrreldakse partnerite vastavaid kogemusi transpordi taristu haldamisel ja selgitatakse välja suuremad kitsaskohad. Kitsaskohtade ületamiseks koostatakse targa taristu arendamise projekti täistaotlus, millega taotleda lisaraha välistest allikatest nagu INTERREG, Horisont või Digitaalne Euroopa programm. 24. novembril on projekti partnerid Viimsis, kus arutatakse ja kaardistatakse Viimsi ja laiemalt Harjumaa transpordi ja liikuvuse temaatikat.

„Innovatsioonialane koostöö on oluline, seeläbi saame pakkuda elanikele parimaid võimalikke teenuseid, arvestades kõiksugu tehnoloogilisi võimalusi. Senine koostöö on välisprojektide osas olnud väga tulemuslik ja heameel on tõdeda, et Viimsit selles osas esile tuuakse. Lisaks teadmiste vahetusele on SESUMOPLIN projektil oluline praktiline väljund – selle tulemusena valmistatakse ette järjekordne projektitaotlus, et Viimsis elu paremaks teha,“ sõnas abivallavanem Alar Mik.

Projekti juhtpartneriks on Rootsi Blekinge Tehnoloogia Instituut, partneriteks Viimsi Vallavalitsus ja Leedu Klaipeda Linnatranspordi Agentuur. Projekti kogueelarve on 678 000 Rootsi krooni. Viimsi valla eelarve moodustab 157 500 Rootsi krooni, sellest omafinantseering on 10%.

Imre Saar
kommunaalteenistuse juhataja