Teade! OÜ DONTAL GROUP taotleb keskkonnaluba

17. Veebr 2020
teade

OÜ DONTAL GROUP  taotleb keskkonnaluba nr KL-506850 jäätmeseaduse § 73 lg 2 p 3 alusel, st ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus. Ettevõte tegeleb naftasaadusi sisaldavate jäätmete kogumisega hoiumahutitest ning hoiumahutite puhastusteenuse osutamisega ilma püsivat jäätmekäitluskohta omamata. JäätS § 76 lg 1 alusel annab eelnimetatud tegevuste jaoks jäätmeloa Keskkonnaamet. Dokumendi viit keskkonnalubade dokumentide registris on https://kotkas.envir.ee on DM-107506-4. Keskkonnaametile arvamuste ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 26.02.2020.