Vallavalitsuse 30.12.2020 istungi päevakorra projekt

29. Dets 2020
 Vallavalitsuse 30.12.2020 istungi päevakorra projekt

1. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemi põhimäärus
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Hämariku tee 2 ohtliku ehitise lammutamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas kinnistu Uus-Jaani jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevikus kinnistute Aiandi tee 14, Nartsissi tee ja Võilille haljak piiride muutmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Uuetoa tee 10
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2020. aasta eelarve tegevusalade sisene artiklite jaotuse muutmine
Ettekandja: Liina Koppel, peaökonomist
 
7. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Nõusoleku andmine koolibussi projekti rahastamise kokkuleppe sõlmimiseks perioodil 2021
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Nõusoleku andmine Miiduranna naabrivalvesektori koostöölepingu sõlmimiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem