Viimsi vald rakendab erinevaid meetmeid lasteaiakohtade puuduse leevendamiseks 

28. aprill 2020
pilt

Kohaliku omavalitsuse üheks kõige selgemini väljendatud kohustuseks on luua oma lastele võimalus käia elukohajärgses lasteasutuses. Selle kohustuse täitmiseks on Viimsi vald käesolevast aastast rakendamas mitmeid uusi meetmeid. Viimsi valla lasteaedades, sh eralasteaedades,  käib hetkel kokku 1201 last, aga nõudlus lasteaiakohtade järele on suurem.

„Viimsi on elanike arvu poolest kiiresti kasvav omavalitsus ja eelkõige soetavad meie valda eluaseme noored pered, kellel peagi tekib vajadus lasteaiateenuse järele. Vallavalitsus on asunud jõuliselt lahendama lasteaiajärjekorra probleemi, mis on Viimsis olnud lahendamist ootavaks küsimuseks juba pikki aastaid. Vallavalitsuse eesmärgiks on viia lasteaiakohtade järjekord lähiajal miinimumini ja selleks on välja töötatud erinevad meetmed,“ sõnab Viimsi vallavanem Illar Lemetti. 

„Selle aasta 1. aprillist saavad lapsevanemad taotleda koduse lapse toetust. See on osutunud üllatavalt populaarseks, ainuüksi aprillikuu eest maksti 250 eurot välja 179 lapsevanemale. Antud toetus on üks riigi kõrgemaid ja taotlemise aktiivsust hinnates ka oluline tugi lapsevanematele. Teise uue meetmena algatas vald hanke eralasteaiateenuse pakkujate laiemaks kaasamiseks. Ootame pakkumusi täiendavate lasteaiakohtade loomiseks alates 1. septembrist 2020. Hankele saab pakkumusi esitada kuni 7. maini,” lisab Viimsi abivallavanem Annika Vaikla.

Viimsi vald on loonud erinevaid lahendusi, et lasteaiakohtade puudust leevendada. MLA Viimsi Lasteaiad osutab lasteaiateenust nii vallale kuuluvates kui ka erasektorilt renditavates hoonetes. 28. aprilli vallavolikogu istungil otsustati pikendada Lilletee LA OÜ-le kuuluva Laanelinnu maja rendilepingut järgnevaks viieks aastaks, et tagada 126 lasteaiakoha säilimine. Uute lasteaiakohtade loomiseks avati 2017. aasta sügisel Uus-Pärtle lasteaia maja 100 lapsele. Lisaks toetatakse ka eralasteaias käivaid lapsi kuni 320 euroga kuus, samuti on võimalik taotleda lapsehoiutoetust.