Viimsi Vallavalitsuse 5.03.2021 erakorralise elektroonilise istungi päevakorra projekt

04. Märts 2021
Viimsi Vallavalitsuse 5.03.2021 erakorralise elektroonilise istungi päevakorra projekt

1. Volikogu otsus: laenu võtmine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

2. Vallavolikogu määrus: Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord
Ettekandja: Maiu Plumer, haridusosakonna juhataja

3. Vallavolikogu määrus: Munitsipaallasteasutuste Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord
Ettekandja: Maiu Plumer, haridusosakonna juhataja