Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 14. istung

9. dets 2022
Volikogu

Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 14. istung toimub 13. detsembril 2022 algusega kell 16 Viimsi raamatukogu saalis, Randvere tee 9. 

Vaata materjale SIIT

Päevakord: 
1. Volikogu määrus: Viimsi valla jäätmehoolduse arengukava aastateks 2022-2032 kinnitamine (II lugemine)
Abivallavanem Alar Mik

2. Volikogu määrus: Viimsi valla 2023. aasta eelarve (I lugemine)
Rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm

3. Volikogu määrus: Viimsi Vallavalitsuse palgajuhend
Vallavanem Illar Lemetti

4. Volikogu otsus: Üürilepingu sõlmimine SA-ga Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 
Abivallavanem Marju Aolaid

5. Volikogu määrus: Planeerimisalase tegevuse korraldamine Viimsi vallas
Abivallavanem Alar Mik 

6. Volikogu määrus: Viimsi vallas merepääste- ja päästetööde korraldamise ning turvalisusega soetud tegevuste rahastamise kord
Abivallavanem Alar Mik

7.Volikogu otsus: Viimsi vallas, Lubja külas, kinnistute Kallaku ja Serva detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Abivallavanem Alar Mik

8. Vastamine Tanel Ojangu, Ants Ermi ja Ivo Rulli arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem Illar Lemettile seoses Viimsi Artiumi kallinemisega 
Vallavanem Illar Lemetti

9.Vastamine Ants Ermi, Tanel Ojangu ja Ivo Rulli arupärimise abivallavanem Nikolai Bentslerile seoses Viimsi siseskatepargi tegevuse lõppemisega
Abivallavanem Nikolai Bentsler

10. Muud küsimused

  • Järgmised volikogu istungid 17.01.2023 ja 21.02.2023    

 

Liina Mugu
volikogu kantselei