Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 8. istung

06. Mai 2022
Pildil sõnadena volikogu istungi materjalid ja päevakord

Viimsi Vallavolikogu X koosseisu 8. istung  toimub 10. mail 2022 algusega kell 16.00 Viimsi Raamatukogus (Randvere tee 9,  Haabneeme).

Vaata materjale SIIT

Päevakord:

 1. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 19 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“ muutmine  Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid 
   
 2. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid
   
 3. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 19 „Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse maksmise kord lapsevanematele“ muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid
   
 4. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 25.08.2020 määruse nr 30 „Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse eraldamise tingimused ja kord“ muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid
   
 5. Volikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Marju Aolaid
   
 6. Volikogu otsus: Vaideotsus
  Ettekandja: abivallavanem Alar Mik
   
 7. Volikogu otsus: Randvere külas, kinnistu Kiviranna tee 15 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine   Ettekandja: abivallavanem Alar Mik
   
 8. Volikogu otsus: Vallavolikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liikmete kinnitamine
  Ettekandja: keskkonna- ja heakorrakomisjoni esimees Tanel Einaste
   
 9. Informatsioon: Vastamine volikogu liige K. Menning arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem I. Lemettile seoses elanikkonnakaitse muutunud julgeolekuolukorraga ning varjenditega Viimsi vallas
  Ettekandja: vallavanem Illar Lemetti
   
 10. Informatsioon: Vastamine volikogu liige Ivo Rull arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanem I. Lemettile seoses vallavalitsuse passiivsusega volikoguga oluliste teemade arutamisel
  Ettekandja: vallavanem Illar Lemetti
   
 11. Informatsioon: Viimsi valla heaoluprofiili tutvustus    
  Ettekandja: abivallavanem Katrin Markii
   
 12. Muud küsimused
 • Mitmekesisuse kokkuleppest (abivallavanem K. Markii) 
 • Järgmine volikogu toimub 14.06.2022 algusega kell 16.00.