Viimsilastele oluline info!

30. aprill 2020
pilt

Viimsi vallavalitsus jätkab alates 18. maist vastuvõttu digitaalselt või alustatakse kohtumisi üks-ühele, eraldi ruumis. Vastuvõtupäevasid eraldi ei toimu, vastuvõtuajad lepitakse kliendiga kokku telefoni või meili teel.

Alates 2. maist avatakse Viimsi Vabaõhumuuseum.

Viimsi vallavalitsuse otsusega avatakse kõik MLA Viimsi Lasteaiamajad eriolukorra lõppemisel riigis. Hetkel kehtiva eriolukorra ajal on (alates 04.05) avatud valverühmad Astri ja Karulaugu majades. Valverühma kasutamise vajadusest palume teada anda eelneval tööpäeval e-posti aadressil: maie@viimsilasteaiad.ee. Kuna olukord riigis muutub pidevalt, siis anname jooksvalt infot, kuidas lasteaia töö järk-järgult taastub.

Viimsi Muusika- ja Kunstikoolis on lubatud osaline individuaalõpe. Viimsi valla üldharidus- ja noorsooasutused ning raamatukogud on kuni 2019/2020 kooliaasta lõpuni (09.06.2020) suletud.

Viimsi Vallavalitsuse hallatavates üldharidusasutustes toimub distantsõpe kuni 2019/2020 kooliaasta lõpuni (09.06.2020). Alates 18. maist toimub kontaktõpe 9.klasside lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele, kelle määrab kooli direktor käskkirjaga. Kontaktõppel ja rühmatunnis ei või osaleda üle 10 õpilase, õppetöö korraldamisel tuleb järgida kõiki vajalikke tervisekaitsenõudeid.

Eesmärgiga kaitsta Viimsi vallas asuvate väikesaarte elanike tervist on Viimsi valla väikesaartele lubatud suunduda kuni eriolukorra lõpuni ainult saarel alaliselt elavatel isikutel. Arvestades, et eriolukorra ajal on taastunud korralise arstiteenuse osutamine, on mõistlik ja vajalik teha reiside tihendusi Prangli ja mandri vahelises ajutises laevagraafikus, et võimaldada Prangli elanikel paremini liikuda mandrile vältimatuteks asjaajamisteks. Seetõttu piiratakse Leppneeme - Kelnase parvlaevaliini sõidugraafikuid jätkuvalt ja kehtestatakse alates 30.04.2020 ajutiselt järgnev reisiparvlaev „Wrangö“ graafik: Kelnase -Leppneeme väljumised toimuvad teisipäeval kell 7.30 ja 9.00, neljapäeval kell 7.30 ja 15.00 ning reedel kell 7.30 ja 9.00. Esmaspäeval, kolmapäeval, laupäeval ja pühapäeval väljumisi ei toimu.