Kaasava eelarve hääletusel ootab toetust 11 ideed

21. mai 2024
Kaasav

2024. aasta kaasava eelarve ideede avalikule hääletusele jõudis seekord 18 esitatud ideest 11 ideed. Hääletamine algab VOLIS keskkonnas 21. mail ning kestab kuni 16. juunini. 

Kokku esitati sellel aastal kaasava eelarve raames 18 ideed, mille sisu ja teostatavust hinnati vallavalitsuse valdkondlike ekspertide poolt hindamiskomisjonis. Esitajatelt küsiti täpsustusi. Komisjoni põhjaliku töö tulemusel suunati hääletusele neist 11 ideed. Ülejäänud ideede puhul sai määravaks peamiselt probleem nende teostatavusega. Komisjoni tööd juhtinud arendusosakonna juhataja Ivar Hendla sõnul on sõelale jäänud ideed tugevad ning vääriksid elluviimist. 

21. mail algaval rahvahääletusel osalev Viimsi elanik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS, kuhu saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-IDga või Smart-IDga. Kõik, kes vajavad hääletamisel tuge, saavad abi Viimsi raamatukogus. Selleks tuleb endaga kaasa võtta ID-kaart. 

Hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse reastumise järjekord liisu heitmisega. Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. Kaasava eelarve hääletusel võitnud idee viiakse ellu hääletamisele järgneval eelarveaastal ehk 2025. aastal. Idee elluviimise korraldab Viimsi vallavalitsus.

Käesoleval aastal on ideed eristatud piirkondlikult ning ka eelarve jaotub piirkondade vahel – küladele (sh saared) 60 000€ ja alevikele 50 000€. 

Hindamiskomisjoni otsusega saab avalikul hääletusel anda oma poolthääle järgmistele ideedele: 

 • Graffititünnid
  Kavas on muuta vanad kütusemahutid kunstiprojektideks, et rikastada kohalikku kultuuri ja pakkuda visuaalset naudingut.
 • Kelvingi korvpalliväljaku uuendamine
  Idee eesmärk on uuendada korvpalliväljaku pinnasekate, et pakkuda noortele paremaid tingimusi sportimiseks ja võistluste korraldamiseks, mis aitab kaasa noorte aktiivsele eluviisile ning ohutusele.
 • Kelvingi Rulapargi projekteerimine ja ehitamine
  Idee on vastus kohalike noorte rulatamishuviliste vajadustele. Projekti eesmärk on asendada amortiseerunud rularamp uue ja ohutumaga, et tagada noortele turvaline vaba aja veetmise koht.
 • Naissaare madalseiklusrada
  Põnev loodusliku disainiga seiklusrada, mis on mõeldud lastele ja noortele. Erineva raskusastmega ronimisatraktsioonid aitavad arendada laste koordinatsiooni, kehatunnetust ja tasakaalu, ühendades sel moel kasuliku lõbusaga. Madalseiklusrada aitab suurendada Naissaare atraktiivsust ning pakub meeldejäävat tegevust saare külastajatele.
 • Tammneeme sadama slipp
  Viimsilastele oluline merel käimise ja rannakultuuri mitmekesistamise koht, mis võimaldab lastel tutvuda mereäärse eluga ja vanematel õpetada neile rannarahva traditsioone. Ühtlasi suurendatakse paatide turvalist veeskamist ja meresõidu ohutust.
 • Tädu terviseraja pikendus Randvere koolini
  Terviseraja pikendamine, mis hõlmab uue valgustatud lõigu rajamist ja olemasoleva raja parendamist.
 • Viimsi idakaldale mitmekülgse puhke- ja virgestusala I etapi loomine
  Projekti eesmärk on luua Randvere külas ja Viimsi idakaldal puhke- ja virgestusala, mis vastaks kõikide vanusegruppide vajadustele.
 • Viimsi JK staadionile katusealuse rajamine
  Soov on luua staadionile katusega tribüün, et võimaldada selle kasutamist igasuguse ilmaga ning laiendada kasutusvõimalusi erinevateks kultuuri- ja spordiüritusteks.
 • Viimsi kogupere teatrifestival VILLE
  Festival on loodud lastele erinevate kultuurivormide nagu teater, muusika, filmikunst, tants ja tsirkus tutvustamiseks. Festival pakub kvaliteetaja veetmise võimalust peredele, edendab vaimset tervist ning tutvustab Viimsi huviringe ja -koole.
 • Viimsi Võlumaa üritus Laidoneri pargis
  Varasemalt kohalike ja kaugemaltki uudistama tulnute hulgas laialdast heakskiitu leidnud valgusetendus koos kogukondlike tegevustega II advendi tähistamiseks.
 • Wrangelsholm discgolf Prangli saarel
  Üheksa korviga discgolfi rada, mis on kavandatud harmooniliselt sobituma saare looduskeskkonda. Rada suurendab Prangli saare atraktiivsust turistide seas ja elavdab saare majanduslikku aktiivsust, pakkudes samas ka kohalikule kogukonnale uusi võimalusi aktiivseks ajaveetmiseks.

Esitatud ideedega saad täpsemalt tutvuda ning oma hääle anda SIIN.
Lisainfot kaasava eelarve kohta leiad: https://viimsivald.ee/kaasaveelarve.

 

Linda Saarmets
avalike suhete osakond