Munitsipaallasteaedades on kohad jaotatud

14. juuni 2024
Lasteaed

Järgnevaks 2024/2025. õppeaastaks jaotati Viimsi valla munitsipaallasteaedades lastele kokku 200 kohta. 

Lõpule on jõudnud iga-aastane munitsipaallasteaedade kohtade jaotus. 2024/2025. õppeaastaks pakuti 200 erinevas vanuses lapsele kohta Viimsi munitsipaallasteaedades. Nende laste kohta, kes munitsipaallasteaedadesse kohta ei saanud, on ARNO-s taotluse staatuseks märgitud „menetlemisel“, mis tähendab, et laps on jätkuvalt järjekorras ning osaleb järgmisel aastal komplekteerimisel.  

Viimsi vallas elavatel 1,5- kuni 7-aastastel lastel on võimalik käia eralasteaias või eralapsehoius nii Viimsis kui ka mujal omavalitsustes. Lisainfot ja toetuslepinguga partnerite nimekirja leiad kodulehelt.

Lisaks on võimalik saada koduse lapse toetust, mis on mõeldud abiks peredele, kus kasvab 1,5-3-aastane laps (kaasa arvatud õppeaasta jooksul 3-aastaseks saav laps), kes ei käi koolieelses lasteasutuses või lapsehoius. Toetust makstakse lapse eest, kelle elukoht ja kelle mõlema vanema või üksikvanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga ning pidevalt kogu toetuse maksmise perioodi jooksul Viimsi vallas. Täpsemalt saab lugeda koduleleht.

Küsimuste korral võib pöörduda alushariduse spetsialisti Polina Kossenkova poole (602 8844, polina.kossenkova@viimsivv.ee).

Polina Kossenkova
alushariduse spetsialist

Foto: MLA Viimsi lasteaiad