Projekteerimistingimused Lubja küla Tammiku, Lubja IV ja V maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks

10. juuni 2024
foto

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu:

Lubja küla Tammiku, Lubja IV ja V maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Foto: X-Gis kaardiserver