Vallavalitsuse 23. mai istungi päevakord

21. mai 2024
vv

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla 2024. aasta II lisaeelarve
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja

2. Vallavolikogu määrus: Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

3. Vallavolikogu otsus: Ostueesõiguse teostamine (Prangli saar, Kelnase küla, Rätsepa-Madise)
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

4. Vallavalitsuse määrus: MLA Viimsi Lasteaiad arengukava 2024-2027 kinnitamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

5. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 27.03.2015 määruse nr 10 „Viimsi valla territooriumil paiknevate kalmistute hauaplatsi kasutamise lepingu tingimuste ning hauaplatside eraldamise ja kasutamisega seotud dokumentide vormide kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Miiduranna küla Ranna tee 13 ja 13A detailplaneeringu menetluse lõpetamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Idaotsa külas katastriüksuse Metsa-Vanatoa sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus katastriüksuse Palumetsa tee 11 sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus katastriüksuse Kähriku tee 20 sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus katastriüksuse Kähriku tee 27 sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus katastriüksuse Kähriku tee 29 sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla sõiduteede katete remont pigikillustikuga blow-patcher meetodil
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Muuli tee kergliiklustee katteremonditööd möss meetodil
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

14. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kergliiklusteede puhastus harjamasinaga
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

15. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla sõiduteede puhastus imurmasinaga
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

16. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla kergliiklusteede ja parklate puhastus imurmasinaga
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

17. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks Kaluri teel taristu väljaehitamise kohta
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem