Jalgpallihalli planeeringu eskiisi avalik väljapanek algab esmaspäevast

20. jaan 2023
Planeering

Avaliku väljapaneku käigus saab tutvuda planeeringu eskiisiga Viimsi vallamajas, raamatukogus ja valla kodulehel. Jalgpallihall on planeeritud Kannikese tee 1, 1a, 19 ja Kannikese tee kinnistutele. Selle koha kasuks räägivad ligipääsetavus, paiknemine keskuse piirkonnas ja ruumiline sobivus.

Antud asukoht on Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt märgitud kolme võimaliku maakasutuse juhtfunktsiooniga ehk sinna asukohta on kavandatud üldkasutuses olevate sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-, kultuuri- või spordiehitiste  maad, haljasmaad ja kergetööstusmaad.  Need kolm otstarvet jäävad ka algatatud planeeringus samadeks, kuid jalgpallihall kavandamisega seoses nende piirid täpsustuvad. 

Jalgpallihalli alale on praeguseks juba tehtud keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang, mis ei leidnud, et selles asukohas oleks vajalik terviklik mõjude hindamine läbi viia. Selle seisukoha kooskõlastasid ka Keskkonnaamet ja Terviseamet. Kui siiski ilmnevad mingid keskkonda oluliselt mõjutavad asjaolud, algatatakse ka mõjude hindamine. 

Jalgpallihalli rajamine loob soodsad võimalused jalgpalli ja kergejõustiku harrastamiseks ka sisehooajal. Koos selle ehitamisega kinnistule korrastub kogu kinnistu ja selle lähipiirkond – ehitatakse juurdepääsuteed ja parkla ning rajatakse kogu ala hõlmav terviklik haljastus.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapanekule esitatud materjalidega on võimalik tutvuda SIIN.

Merje Muiso 
planeeringute osakonna juhataja