Lemmik- ja metsloomad

Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Teated Viimsi valla territooriumil hulkuvate loomade kohta

Avatud: E 8.00 – 17.30; T-N 8.00 – 17.00; R 8.00 – 14.00
Telefon: 602 8818 (spetsialist)
Telefon: 602 8853 (heakorra vanemspetsialist)

Viimsi Vallavalitsus 

E-post: kommunaal@viimsivv.ee

Loomade hoiupaik
Koerad ja kassid (24h)

Telefon: 631 4747  (24h) teated hulkuvatest loomadest, 5349 4045 (E-P 10.00-17.00) info hoiupaigas olevate loomade kohta
E-post: info@loomadehoiupaik.ee 
Kodulehekülg: www.pets.ee
Avatud: T-R 14.00-17.00; L-P  12.00-16.00; E  SULETUD

Metsloomad

Kuulub EV õigusaktidest tulenevalt Keskkonnaameti ja Päästeameti pädevusse

Keskkonnaamet

Telefon: 1313 (Keskkonnainspektsiooni valvetelefon)
Kodulehekülg: www.keskkonnaamet.ee

Päästeamet (aitab looma tagasi loodusesse)

Telefon: 112