Lemmik- ja metsloomad

LEMMIKLOOMAD

Teateid Viimsi valla territooriumil hulkuvate lemmikloomade kohta saab edastada Viimsi Vallavalitsuse alltoodud kontaktidel:

602 8853 (heakorra vanemspetsialist)
kommunaal@viimsivv.ee 
Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas.

INFOT HOIUPAIGAS OLEVATE LOOMADE KOHTA ANNAB MTÜ LOOMADE HOIUPAIK

5349 4045 (E-P 10.00-17.00)
info@loomadehoiupaik.ee 
www.pets.ee

Teata hulkuvatest loomadest ööpäevaringselt telefonil  631 4747.

METSLOOMAD

Metsloomadega tegelevad Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt Keskkonnaamet ja Päästeamet.
Kui näete ilmselgelt abitus, sekkumist vajavas seisundis metslooma või -lindu, siis helistage keskkonnainfo telefonile 1313, kust edastatakse teade vajadusel ka Keskkonnaametile.
Päästeamet (112) aitab looma tagasi loodusesse. 
Lisainfo, kuidas käituda metsloomadega SIIT