Isikliku abistaja teenus

Teenust osutatakse isikutele, kes puudest tingituna vajavad füüsilist kõrvalabi igapäevaelus, võimaldades realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu. Teenuse saaja valib endale sobiva teenuseosutaja. Teenuse vahetut osutajat aitavad vajadusel leida teenuse saaja sugulased, tuttavad või vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna spetsialist.  

TAOTLE ISIKLIKU ABISTAJA TEENUSE TOETUST

TEENUSE VAHETU OSUTAJA EI VÕI ÜLDJUHUL OLLA 

  • teenuse saaja perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus

  • isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga

  • vallavalitsuse poolt määratud hooldaja. 

LISAINFO

KONTAKT 

Margit Stern 
sotsiaaltöö vanemspetsialist 
margit.stern@viimsivv.ee
602 8857 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00