Tugiisikuteenus

TUGIISIKU TEENUSE TOETUS

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades. Osutatav teenus on selle saajale tasuta.  

LISAINFO

KONTAKT 

Margit Stern 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist (täiskasvanud)
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
E-post:  margit.stern@viimsivv.ee 
Telefon: 602 8857 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Grete Bobkin
Sotsiaaltöö vanemspetsialist (lapsed)
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond
E-post:grete.bobkin@viimsivv.ee
Telefon: 602 8856 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00