Tugiisikuteenus

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades. Osutatav teenus on selle saajale tasuta.  

TAOTLE TUGIISIKU TEENUSE TOETUST

LISAINFO

KONTAKT 

Margit Stern 
sotsiaaltöö vanemspetsialist (täiskasvanud)
margit.stern@viimsivv.ee 
602 8857 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Liisa Lents
sotsiaaltöö vanemspetsialist
602 8815
liisa.lents@viimsivv.ee 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00