Võlanõustamine

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist. Teenust osutatakse toimetulekuraskustega inimestele.

VÕLANÕUSTAMISTEENUSE VÕIMALUSED

  • Võlanõustamisteenus töötuna registreerunud inimesele või koondamisteate saanud tööotsijale läbi Töötukassa
  • Võlanõustamisteenus läbi teiste tasuta pakutavate võimaluste;

VAJALIKUD SAMMUD

  • Teenuse vajadusel tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti spetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
sotsiaaltöö vanemspetsialist
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
602 8825 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.