Turvakoduteenus lastele

Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut.

VAJALIKUD SAMMUD 

  • Teenuse vajadusel tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna lastekaitse vanemspetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.

KONTAKT

Airi Vaaderpall
Lastekaitse vanemspetsialist
Telefon602 8841
E-post: airi.vaaderpall@viimsivv.ee

Vastuvõtuaeg
 E 14.00-17.30
N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00

Videos