Hooldaja määramine ja hooldajatoetus

Hooldaja määramise ja hooldaja toetuse taotlus lae alla SIIT

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Hooldajatoetust makstakse rahvastikuregistri järgselt Viimsi valla elanikuks registreeritud hooldajatele:

  • 18-aastaste ja vanemate inimeste, kes tervislikust seisundist tingituna vajavad kõrvalabi ja juhendamist, hooldamise eest teovõimelisele hooldajale

  • puudega laste  hooldajale

Toetussumma 

Toetuse saaja 

150€/kuus 

1,5-18aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale

100€/kuus 

raske puudega täisealise isiku hooldajale 

150€/kuus 

sügava puudega täisealise isiku hooldajale

KUIDAS TAOTLEDA

  • Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse taotluste vastuvõtt toimub Viimsi vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas (vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu)   

  • Interneti või digitaalse isikutuvastusvõimaluse puudumisel saab vastuvõtutaotlust esitada ka Viimsi vallavalitsuses kohapeal.  

Taotlusega esitatavad lisadokumendid 

  • Isikut tõendava dokumendi koopia

  • Sotsiaalkindlustusameti otsus hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta

  • Hooldaja nõusolek hooldajaks asumise kohta, kui hooldatav ise on leidnud hooldajaks sobiva isiku 

  • Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid lisaandmeid või -dokumente, millest teda informeeritakse avalduse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul avalduse vastuvõtmisest

LISAINFO

KONTAKT 

Margit Stern 
sotsiaaltöö vanemspetsialist 
margit.stern@viimsivv.ee 
602 8857  

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! 
Palun broneeri vastuvõtuaeg siin.