Arengukavad

VIIMSI VALLA ARENGUSTRATEEGIA

foto

VIIMSI VALLA ARENGUKAVA

VARASEM VALLA ARENGUKAVA

KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMISE ARENGUKAVA

 JÄÄTMEHOOLDUSE ARENGUKAVA

ENERGIAMAJANDUSE ARENGUKAVA

TÄNAVAVALGUSTUSE ARENGUKAVA

TRANSPORDI JA LIIKUVUSKORRALDUSE ARENGUKAVA

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENGUKAVA

SADEMEVEE ARENGUKAVA

HEAKORRA JA HALJASTUSE ARENGUKAVA

TEEDEVÕRGU ARENGUKAVA 

TURISMI ARENGUKAVA

HARIDUS- JA NOORSOOTÖÖ ARENGUKAVA

HARIDUSASUTUSTE IKT ARENGUKAVA 

KULTUURI JA SPORDI ARENGUKAVA

TERVISHOIU ARENGUKAVA