Arengukavad

VIIMSI VALLA ARENGUKAVA 2021-2025

VIIMSI VALLA TÄNAVAVALGUSTUSE ARENGUKAVA 2019-2029

VIIMSI VALLA TRANSPORDI JA LIIKUVUSKORRALDUSE ARENGUKAVA 2020-2030

VIIMSI VALLA HEAKORRA JA HALJASTUSE ARENGUKAVA 2018-2028

VIIMSI VALLA TEEDEVÕRGU ARENGUKAVA 2018-2028

VIIMSI VALLA HARIDUSASUTUSTE IKT ARENGUKAVA 

VIIMSI VALLA TURISMI ARENGUKAVA

HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ

KULTUUR JA SPORT

TERVISHOID

ENERGIAMAJANDUS

ÜHISVEEVÄRK JA KANALISATSIOON

VIIMSI VALLA SADEMEVEE ARENGUKAVA 2016-2027

 JÄÄTMEKÄITLUS

  • Ida-Harjumaa jäätmekava 2015-2020 (Anija, Jõelähtme, Kiili, Kose, Kuusalu, Raasiku, Viimsi valla ning Maardu linna ühine jäätmekava).
    Tutvu arengukavaga SIIN, mis on vastuvõetud Viimsi Vallavolikogu 29.09.2015 määrusega nr 15.