Kaubanduse valdkonnas tegutsemine

Kaubandustegevuse alused ja kord on määratud kaubandustegevuse seaduses.

Kaubandustegevus jaguneb

  • Hulgikaubandus
  • Jaekaubandus
  • Toitlustamine
  • Teenindus
  • Tänava- või turukaubanduse korraldamine või kaubanduse korraldamine avalikul üritusel.

Kaubandustegevuseks ja majutusteenuse osutamiseks ei ole vaja eraldi luba taotleda. Erandiks on nt alkoholi- ja tubakamüük, mille puhul on vaja esitada jae- ja hulgikaubanduse või toitlustamise majandustegevusteade majandustegevuse registrile.

Majandustegevusteade

Seaduses (alkoholiseadustubakaseadusbiotsiidiseadusrahvatervise seadus) sätestatud juhul on ettevõtjal kohustus esitada enne majandustegevuse alustamist majandustegevusteade.

Alkoholi või tubakatoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama jae- ja hulgikaubanduse ning toitlustamise tegevusalal.

Kutsealaseks kasutamiseks mõeldud lõhkeaine lähteaine, biotsiidide või hambavalgendustoodete müügiga tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama hulgikaubanduse tegevusalal.

Majandustegevusteade esitatakse majandustegevuse registrile.

Loe veel: Kaubanduse valdkonnas tegeleva ettevõtja majandustegevusteate esitamine

Toidukaupade müük

Toiduseaduse § 7-9 alusel on toidu käitlejal kohustus esitada Veterinaar- ja Toiduametile majandustegevusteade või tegevusloa taotlus. 

Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba

Loe lisaks