Kaubanduse valdkonnas tegutsemine

Kaubandustegevus on osa majandustegevusest, millele kohalduvad majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, korrakaitseseadus, võlaõigusseadus ning erinormid konkreetset valdkonda reguleerivates seadustes, näiteks alkoholiseadus, tubakaseadus, toiduseadus, toote nõuetele vastavuse seadus, tarbijakaitseseadus, rahvatervise seadus. Vaata seadusi Riigi Teatajast.

Kaubandustegevus on hulgikaubandus, jaekaubandus, toitlustamine, teenindus (nt majutusteenus), tänava- või turukaubandus ja kaubandus avalikul üritusel. Kaubandustegevuse valdkonnas tegutsemisel ei ole vaja esitada majandustegevusteadet, v.a. kui eriseadus sätestab teatud kauba müügi või teenuse osutamisel majandustegevusteate esitamise või tegevusloa omamise nõude (nt alkoholi või tubaka müük, toidu käitlemine). Nii ka näiteks turismiseaduse kohaselt on majutusteenuse osutamine vaba majandustegevus, kuid kõik, kes kauplevad alkohoolsete jookidega majutus- või vastuvõturuumis, peavad tulenevalt alkoholiseadusest esitama teatise alkohoolse joogiga kauplemise kohta toitlustuse alal. Sellisel juhul esitatakse majandustegevusteade majandustegevuse registrile.

Loe veel:

Kontaktid: