Abihoone ehitamine

Abihoone on oma olemuselt kõrvalehitis, mis on mõeldud peahoone kasutamist toetama. Näiteks koduomanikul võib kõrvalhooneks olla olla kuur aiatööriistade hoidmiseks, väliköögiga aiamaja õueelu nautimiseks või varjualune-garaaž auto jaoks jms. 

► Alla 20 m2 abihoonete puhul ei ole tarvis kohalikku omavalitsust ehitamisest teavitada ehk tegemist on vaba ehitustegevusega, mis aga ei tähenda reeglitevaba ehitamist, vaid lihtsalt seda, et ehitise jaoks ei ole tarvis taotleda ehitusluba/ehitusteatist. Vaba ehitustegevuse korral kehtib põhimõte, et kõik ehitised peavad olema nõuetekohased ehk nt tuleohutusnõudeid peab igal juhul täitma. Uue abihoone püstitamise lõpujärgus tuleb vallavalitsusele esitada läbi ehr.ee kasutusteatis. Kasutusteatise puhul riigilõivu tasuma ei pea.

Ehitisele esitatavad nõuded jagunevad järgmiselt:

  • riiklikest õigusaktidest tulenevad ehitiste kohta käivad ohutusnõuded
  • riiklikest õigusaktidest tulenevad ehitiste kasutamise kohta käivad nõuded, nt puuetega inimeste liikumisteed jms
  • üldplaneeringust ja detailplaneeringust tulenevad kohaliku omavalitsuse nõuded
  • kohaliku omavalitsuse nõuded, mis on fikseerituna projekteerimistingimustes
  • standardid
  • hea tava 

Kindlasti tasub läbi mõelda kommunikatsioonisüsteemide vajadus ehk veevarustus, kanalisatsioonisüsteem, side- ja valvesüsteemid, elektri- ja küttesüsteemid. Siinkohal tuleb meeles pidada, et kui väikeehitise puhul pole projekt ja ehitusluba vajalikud, siis väikehoone toimiseks vajalike kommunikatsioonisüsteemide ehitamisele on tihti teised nõudmised.

20–60 m2 pindalaga abihoone (kõrgus on kuni 5 m) püstitamise, ümberehitamise, laiendamise või kasutusotstarbe muutmise puhul, tuleb vallavalitsustele esitada läbi riikliku ehitisregistri nii ehitusprojekt kui ka riigilõivuvaba ehitusteatis. Ehitusprotsessi lõpus tuleb selliste mõõtmetega abihoone puhul esitada ka kasutusteatis. Ehitusteatise ja kasutusteatise puhul riigilõivu tasuma ei pea.
 

Üle 60 m2 pindalaga abihoone puhul, mille kõrgus on üle 5 m on vaja taotleda ehitusluba ja ehitustegevuse lõppedes on vaja esitada vallavalitsusele läbi riikliku ehitisregistri kasutusteatis (ümberehitamisel, laiendamisel kuni 33% või hoone kasutusotstarbe muutmisel).  Ehitusloa läbivaatamise eest on vaja tasuda riigilõiv 250€, kasutusteatise puhul riigilõivu tasuma ei pea. 

Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas. Dokumentatsioon ehitamise küsimustes võib olla väga mahukas ja paljudest lisadokumenditest koosnev ning need ei pruugi olla digitaalselt koheselt kättesaadavad. Hea mõte on kohtumist broneerides kirjeldada võimalikult täpselt pöördumise sisu, et meie spetsialistid saaksid kõik vajalikud materjalid enne kohtumist välja otsida. Helistades ei pruugi alati oma küsimusele koheselt vastust saada, sest vastamiseks vajalikud materjalid võivad asuda füüsilisel kujul näiteks arhiivis. 

BRONEERI KOHTUMINE

  • Detailplaneeringute algatamise küsimustes aitavad planeeringute osakonna septsialistid.
  • Projekteerimistingimuste taotlemise, ehitusloa ja ehitusteatise teemadega pöörduge ehitusteenistuse poole.
  • Ehitusjärelevalve, kasutusluba ja kasutusteatis kuuluvad järelevalveosakonna pädevusse.

Ehitisregistriteemaliste küsimuste tekkimisel palume pöörduda ehitisregistri klienditoe poole, telefon 625 6363 ja e-post ehr@mkm.ee