Sünnitoetus

Palju õnne lapse sünni puhul! 2021. aastal on Viimsi valla makstava sünnitoetuse suuruseks 350 €. Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust kehtestatud määras igale lapsele. Taotlus tuleb esitada 3 kuu jooksul pärast lapse sündi.

SÜNNITOETUSE TAOTLUS

VIIMSI VALD MAKSAB SÜNNITOETUST TAOTLUSE ALUSEL JUHUL, KUI

  • Lapse mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud enne lapse sündi ja vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel valla elanik vähemalt üks aasta enne lapse sündi
  • Laps on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik sünnist alates ja elab toetuse taotlejaga ühel aadressil

LAPSE LAPSENDANUD ISIKULE MAKSTAKSE SÜNNITOETUST JÄRGMISTEL TINGIMUSTEL

  • Laps on registreeritud valla elanikuks ja taotleja ning tema abikaasa/elukaaslane on rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud

  • Lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1-aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on lisatud avaldusele 

Sünnitoetuse taotluse esitanud pere lapsele kingitakse valla vapiga hõbelusikas, mis antakse üle uute vallakodanike pidulikul vastuvõtul. Kutse vastuvõtule saadetakse sünnitoetuse taotluses märgitud aadressile. 

LISAINFO

KONTAKT

Reet Aljas
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
E-post: reet.aljas@viimsivv.ee 
Telefon602 8825 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00