Jäätmejaamad

VANAPERE JÄÄTMEJAAM

Avatud: N,R,L,P,E – 10.00-18.00
Telefon: 1919 
Operaatori telefoninumber: 5301 1439 
Aadress: Vanapere põik 3, Püünsi
Kodulehekülg

PÄRNAMÄE JÄÄTMEJAAM

Avatud: E, T, K, N – 14.00-19.00 ja L, P 10.00-15.00
Telefon1345
Aadress: Pärnamäe tee 36, Tallinn (Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita ~900m ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni meie väravateni. Mõlema pöörde juures on suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”)
Kodulehekülg

JÄÄTMEJAAMADE HINNAKIRI

Jäätmete nimetus

Vanapere jäätmejaam

Pärnamäe jäätmejaam

Rõivad, tekstiilid

Tasuta

kuni 0,6 m3- tasuta
üle 0,6 m3- 1,00 eurot

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid, kuni 20 l

Tasuta

Tasuta

Leeliseid, kuni 10 l

Tasuta

Tasuta

Happeid, kuni 10 l

Tasuta

Tasuta

Kemikaalid

Tasuta, kuni 10 l

Tasuta, kuni 20 l

Pestitisiidid, kuni 10 l

Tasuta

Tasuta

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

Tasuta, kuni 10 tk

Tasuta, kuni 2 kg

Toiduõli ja rasv

Tasuta, kuni 20 l

Tasuta

Õli- ja rasvajäätmed, kuni 20 l ***

Tasuta

Tasuta

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, kuni 10 l ****

Tasuta

Tasuta

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

Tasuta

Tasuta, kuni 20 l

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Kuni 1 m3- tasuta.

Üle 1 m3- 15,00 eurot./m3

Kuni 0,6 m3- tasuta

Üle 0,6 m3-  2,0 eurot/ 0,1 m3

Kasutuskõlblik mööbel, sh pehme mööbel

Tasuta

Tasuta

Klaas, sh lehtklaas

Tasuta

Kuni 1 m3- tasuta
Üle 1m3- 3,00 eurot/ 0,1 m3

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (komplektne)

Tasuta

Tasuta

Kompleksed elektri- ja elektroonikaseadmed ***

Tasuta

Tasuta

Liigiti kogutud pakendijäätmed

Tasuta

Tasuta

Metallid

Tasuta

Tasuta

Paberi ja papijäätmed

Tasuta

Tasuta

Patareid ja akud

Tasuta

Tasuta

Plastid

Kuni 1m3- tasuta

Üle 1m3- 20,00 eurot/ m3

Kuni 1m3- tasuta

Üle 1m3- 3,00 eurot/ 0,1 m3

Pliiakud

Tasuta

Tasuta

Töötlemata puit

Tasuta

Kuni 1 m3- tasuta

Üle 1m3- 3,00 eurot/ 0,1 m3

Ravimid

Tasuta, kuni 2 kg

Tasuta, kuni 2 kg

Vanarehvid, kuni 8tk (velgedeta)

Tasuta

Tasuta

Mittekomplektne külmik ***

10,00 eurot/ tk

10,00 eurot/ tk

Suurjäätmed sh. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel ****

15,00 eurot/ m3

1,00 euro/ 0,1 m3

Veoauto ja väiktraktori rehv

4,00 eurot/ tk

 

Vanarehvid koos velgedega

2,24 eurot/ tk

 

Ohtlike ainetega saastunud absorbendi, puhastuskaltsud, filtermaterjalid

3,5 eurot/ l

Kuni 20 kg tasuta

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

15,00 eurot/ m3

2,50 eurot /0,1 m3

Eelsorteeritud ehitusjäätmed, nt betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid

20,00 eurot/ m3

Kuni 1m3- tasuta
Üle 1m3- 3,00 eurot/ 0,1 m3

Ehitus- ja lammutuspraht

25,00 eurot/ m3

 3,00 eurot/ 0,1 m3

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt eterniit)

48,00 eurot/ m3

4,00 eurot/ 0,1 m3

*** Vastavalt tootjavastutus organisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele peavad tagastatavad elektroonika seadmed olema komplektsed. Elektroonikaromude komplektsuse nõudele vastavuse otsustab jäätmejaama operaator.

**** Õli ja rasva jäätmed ning värvid, liimid ja vaigud peavad olema üleandmisel pakendatud hermeetiliselt suletavas anumas.

Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid, jalanõusid, autoklaase, autode plastdetaile, autode istmeid jms mittekasutatavaid jäätmeid.

KONTAKT

Aet Põld
keskkonna vanemspetsialist 
Telefon602 8859 
E-post: aet.pold@viimsivv.ee