Jäätmejaamad

VANAPERE JÄÄTMEJAAM

Avatud: E, N, R, L, P– 10.00-18.00
Telefon60 60 439
Aadress: Vanapere põik 2, Püünsi
 

PÄRNAMÄE JÄÄTMEJAAM

Avatud: E, T, K, N – 14.00-19.00 ja L, P 10.00-15.00
NB! Reedeti ja riigipühadel on jäätmejaam suletud!
Telefon616 4000, 14410 (24h)
Aadress: Pärnamäe tee 36, Tallinn (Pärnamäe teelt pöörata Muuga teele, sõita ~900m ning peale kalmistut pöörata vasakule ja sõita kuni meie väravateni. Mõlema pöörde juures on suunaviit tekstiga “Jäätmejaam”)
Kodulehekülg

JÄÄTMEJAAMADE HINNAKIRI

Jäätmete nimetus

Vanapere jäätmejaam

Pärnamäe jäätmejaam

Rõivad, tekstiilid

25 € m3

Kuni 0,6 m3 TASUTA ja üle 0,6 m3- 1€

Muud mootori-, käigukasti- ja määrdeõlid kuni 20 l

TASUTA

TASUTA

Leeliseid, kuni 10 l

TASUTA ja üle 10 l - 0,75 € kg

TASUTA

Happeid, kuni 10 l

TASUTA ja üle 10 l - 0,75 kg

TASUTA 

Kemikaalid

TASUTA kuni 10 l

TASUTA kuni 20 l

Pestitisiidid, kuni 10 l

TASUTA üle 10 l - 0,75 € kg

TASUTA 

Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

TASUTA kuni 10 tk

TASUTA kuni 2 kg

Toiduõli ja rasv

TASUTA kuni 20 l

TASUTA 

Õli- ja rasvajäätmed, kuni 20 l ***

TASUTA 

TASUTA 

Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigud, kuni 10 l****

TASUTA 

TASUTA 

Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained

TASUTA 

TASUTA kuni 20 l

Biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed

Kuni 1 m3- TASUTA ja üle 1 m3 - 15 €/m3

Kuni 0,6 m3 TASUTA ja üle 0,6 m3 -  2 €/ 0,1 m3

Kasutuskõlblik mööbel, sh pehme mööbel

TASUTA 

TASUTA 

Klaas, sh lehtklaas

TASUTA 

Kuni 1 m3 - TASUTA ja üle 1m3- 3 €/ 0,1 m3

Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad suured kodumasinad (komplektne)

TASUTA 

TASUTA 

Kompleksed elektri- ja elektroonika-seadmed ***

TASUTA 

TASUTA 

Liigiti kogutud pakendijäätmed

TASUTA 

TASUTA 

Metallid

TASUTA 

TASUTA 

Paberi ja papijäätmed

TASUTA 

TASUTA 

Patareid ja akud

TASUTA 

TASUTA 

Plastid

Kuni 1m3 - TASUTAja üle 1m3- 20 € / m3

Kuni 1m3 - TASUTA ja üle 1m3- 3 €/ 0,1 m3

Pliiakud

TASUTA 

TASUTA 

Töötlemata puit

TASUTA 

Kuni 1 m3 - TASUTA ja üle 1m3- 3 € / 0,1 m3

Ravimid

TASUTA kuni 2 kg

TASUTA kuni 2 kg

Vanarehvid, kuni 8tk (velgedeta)

TASUTA 

TASUTA 

Mittekomplektne külmik ***

10 €/ tk

10 €/ tk

Suurjäätmed sh. kasutuskõlbmatu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva mööbel ****

15 €/ m3

1 €/ 0,1 m3

Vanarehvid koos velgedega

5 € / tk

 

Ohtlike ainetega saastunud absorbendi, puhastuskaltsud, filtermaterjalid

3,5 € / l

Kuni 20 kg TASUTA 

Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed

15 € / m3

2,50 € /0,1 m3

Eelsorteeritud ehitusjäätmed, nt betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid

20 € / m3

3 € / 0,1 m3

Ehitus- ja lammutuspraht

25 € / m3

 3 €/ 0,1 m3

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid (nt eterniit)

50 € / m3

4 €/ 0,1 m3

*** Vastavalt tootjavastutus organisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele peavad tagastatavad elektroonika seadmed olema komplektsed. Elektroonikaromude komplektsuse nõudele vastavuse otsustab jäätmejaama operaator.

**** Õli ja rasva jäätmed ning värvid, liimid ja vaigud peavad olema üleandmisel pakendatud hermeetiliselt suletavas anumas. 
Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid, jalanõusid, autoklaase, autode plastdetaile, autode istmeid jms mittekasutatavaid jäätmeid.

KONTAKT

Toomas Luhse
Keskkonna vanemspetsialist 
Telefon602 8877
E-posttoomas.luhse@viimsivv.ee