Vallavalitsuse kontaktid

Viimsi Vallavalitsus

Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
Telefon: 602 8800 
E-postinfo@viimsivv.ee 
Registrikood: 75021250 
Arved palume saata e-arvena vastavalt standardile
Arve saaja: VIIMSI VALLAVALITSUS 
Konto: EE182200221010936477 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X 

Vallavalitsuse tööaeg on:
esmaspäeviti kell 8-17.30
teisipäevast neljapäevani kell 8-17
reedeti kell 8-14

Vallaametnikega kohtumiseks tuleb aeg broneerida SIIN.

Heakorra probleemidest teavitamiseks kasuta lehekülge Anna teada.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

Vastuvõtt eelregistreerimisega telefonil: 602 8802 
Vallavolikogu koosseis

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavolikogu esimees

Atso Matsalu

602 8802
volikogu@viimsivv.ee

Vallavolikogu aseesimees

Jan Trei 602 8802
volikogu@viimsivv.ee
Vallavolikogu aseesimees Antoon Hubert Van Rens

602 8802
volikogu@viimsivv.ee

Vallavolikogu kantselei juhataja
Ametijuhend

Liina Mugu 602 8802
volikogu@viimsivv.ee

VIIMSI VALLAVALITSUSE LIIKMED

Eelregistreerimisega telefonil: 602 8803

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavanem

Illar Lemetti

602 8880 
illar.lemetti@viimsivv.ee

Abivallavanem

Alar Mik

602 8827
alar.mik@viimsivv.ee

Abivallavanem

Annika Vaikla

602 8712
annika.vaikla@viimsivv.ee

Abivallavanem Nikolai Bentsler 602 8705
nikolai.bentsler@viimsivv.ee
Abivallavanem Katrin Markii 602 8706
katrin.markii@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liige

Evelin Vahenõmm

602 8813
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus
Ametnike haridus ja eriala

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Peaspetsialist
Ametijuhend

Kadri Sild

602 8880
kadri.sild@viimsivv.ee

Sisekontrolör
Ametijuhend
Marek Bendi 

602 8849
marek.bendi@viimsivv.ee

Peaspetsialist
Ametijuhend

Maarja Kudrjavtseva

602 8818
maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

VALLAKANTSELEI

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallasekretär 
Ametijuhend

Merit Renlund

602 8807
merit.renlund@viimsivv.ee

Teabehalduse vanemspetsialist
Ametijuhend  
Birgit Mägi 602 8871
birgit.magi@viimsivv.ee
Teabehalduse vanemspetsialist
Ametijuhend
Elin Järve 602 8803
elin.jarve@viimsivv.ee
Teabehalduse vanemspetsialist  
Ametijuhend
Ly Pääro

602 8800
602 8805
ly.paaro@viimsivv.ee

Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Ametijuhend
Katrin Jalast 602 8806
katrin.jalast@viimsivv.ee
Vanemspetsialist-arhivaar
Ametijuhend
Anu Maripuu 602 8854
anu.maripuu@viimsivv.ee

ÕIGUSOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Õigusosakonna juhataja
Ametijuhend

Aslan Liivak

602 8870
aslan.liivak@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend

Gunnar Kender

602 8832
gunnar.kender@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend
Kristiina Laura Järve

602 8831
kristiina.laura.jarve@viimsivv.ee

Jurist
Ametijuhend
Ametikoht täitmata

 

Hankepeaspetsialist 
Ametijuhend
Tõnu Ammussaar

602 8869 
tonu.ammussaar@viimsivv.ee

PERSONALIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Personaliosakonna juhataja 
Ametijuhend

Tiina Raun

602 8703
tiina.raun@viimsivv.ee

Personali peaspetsialist
Ametijuhend

Larissa Linros

602 8872
larissa.linros@viimsivv.ee

AVALIKE SUHETE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Avalike suhete juht
Ametijuhend

Heiko Leesment

5550 4359
heiko.leesment@viimsivv.ee

Kommunikatsiooni peaspetsialist 
Ametijuhend
Linda Saarmets

602 8839
linda.saarmets@viimsivv.ee

Viimsi Teataja toimetaja 
Ametijuhend

Jane Saks

602 8834 
jane.saks@viimsivv.ee

RAHANDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Rahandusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Evelin Vahenõmm

602 8813 
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Peaökonomist
Ametijuhend

Liina Koppel

602 8852
liina.koppel@viimsivv.ee

Pearaamatupidaja 
Ametijuhend

Ellen Uiboaed

602 8809 
ellen.uiboaed@viimsivv.ee

Raamatupidaja
Ametijuhend

Anneli Aasa

602 8865
anneli.aasa@viimsivv.ee

Raamatupidaja
Ametijuhend

Kati Esna

602 8811 
kati.esna@viimsivv.ee

Raamatupidaja Ametikoht täitmata  

PLANEERINGUTE OSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Planeeringute osakonna juhataja 
Ametijuhend 

Merje Muiso

602 8840
merje.muiso@viimsivv.ee

Peaarhitekt
Ametijuhend
Endrik Mänd 602 8978
endrik.mand@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Anne Siitan

602 8822 
anne.siitan@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Piret Kõo

602 8881
piret.koo@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Helen Lindvere 602 8710
helen.lindvere@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Eve Leesment

602 8876
eve.leesment@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend
Liis Reim 602 8816
liis.reim@viimsivv.ee

Tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
Ametijuhend

Marek Viiklaid

602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee

Planeeringuandmete vanemspetsialist 
Ametijuhend

Maarja Pilman

602 8851
maarja.pilman@viimsivv.ee

KESKKONNAOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Keskkonnaosakonna juhataja 
Ametijuhend 

Taavi Rebane

602 8726  
taavi.rebane@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend

Astrid Promet

602 8847  
astrid.promet@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist 
Ametijuhend
Maris Markus 602 8877
maris.markus@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend

Aet Põld

602 8859
aet.pold@viimsivv.ee

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Vastuvõtuaeg neljapäeviti eelregistreerimisega kell 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja 
(osakonna töö korraldamine, valdkondlikud arengukavad, strateegiad, hankeplaan)
Ametijuhend

Taavi Valgmäe

602 8842
taavi.valgmae@viimsivv.ee

Projektijuht
(projektide taotluste koordineerimine ja koostamine; rahastatud projektide elluviimine)
Ametijuhend

Tanel Mätlik 602 8837
tanel.matlik@viimsivv.ee
EHITUSTEENISTUS

Ehitusteenistuse juhataja
(ehitusvaldkonna töö korraldamine, ehitusvaldkonna load v.a. tee-ehitus; hoonejaotusplaanide kinnitamine)

ametijuhend

Enel Valli 602 8700 
enel.valli@viimsivv.ee
Ehitusprojektide vanemspetsialist 
(ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste ja -projektide kontroll, energiamärgiste kontroll)
Ametijuhend
Ereth Aasna 602 8821
ereth.aasna@viimsivv.ee
Ehitusprojektide vanemspetsialist 
(ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste ja -projektide kontroll, energiamärgiste kontroll)
Ametijuhend
Estella-Marie Kõiv 602 8711
estella-marie.koiv@viimsivv.ee
Ehitusprojektide vanemspetsialist 
(ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste ja -projektide kontroll, energiamärgiste kontroll)
Ametijuhend
Liis Sepp 602 8713
liis.sepp@viimsivv.ee 
Tehnovõrkude vanemspetsialist 
(energeetika ja soojusmajandus sh gaasivarustus ja kaugküte, puurkaevud, tehnovõrkude projekteerimistingimused ja projektid)
Ametijuhend
Raido
Kübarsepp

602 8830
raido.kubarsepp@viimsivv.ee

Arhitekt - vanemspetsialist 
(hoone projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide sh muudatuste ja eskiiside läbivaatamine, arhitektuurilised küsimused)
Ametijuhend

Erkki Annama

602 8820
erkki.annama@viimsivv.ee

KOMMUNAALTEENISTUS

Kommunaalteenistuse juhataja
(kommunaalvaldkonna töö korraldamine, kommunaalvaldkonna load sh tee-ehitus, servituudid, ühistransport)
Ametijuhend

Imre Saar

602 8835
imre.saar@viimsivv.ee

Taristu vanemspetsialist 
(kaeveload, elektri- ja võrguteenus, tänavavalgustus, sademevesi, sideteenused, valvesüsteemid ja turvalisus)
Ametijuhend
Margus Sööt 602 8702
margus.soot@viimsivv.ee

Transpordi vanemspetsialist 
(liikluse- ja transpordikorraldus, veolubade menetlus, taksoveoload)
Ametijuhend

Rait Parve

602 8707 
rait.parve@viimsivv.ee

Teede vanemspetsialist 
(teed, teeregister, teehoolde korraldamine sh teemaa niitmine ja lume lükkamine, teede projektide kontroll ja loamenetlused, teede projekteerimistingimused)
Ametijuhend
Siim Jürima

602 8861
siim.jurima@viimsivv.ee

Taristu projektijuht 
(välisprojektide taotluste koordineerimine ja koostamine; rahastatud projektide elluviimine)
Ametijuhend 
Siim Reinla 602 8882 
siim.reinla@viimsivv.ee
Merenduse vanemspetsialist
(saared, laevaühendus, sadamad, lautrid, merepääste, hajaasustuse ja väikesaarte programmid) 
Ametijuhend
Raul Ilisson 602 8708 
raul.ilisson@viimsivv.ee
Sadamakapten 
(Leppneeme ja Kelnase sadamate töö koordineerimine, sadamaregister, ohutu laevaliikluse tagamine)
Ametijuhend
Viktor Palmet 512 8188 
kapten@viimsivv.ee
HALJASTUS- JA HEAKORRATEENISTUS
Haljastus-  ja  heakorrateenistuse juhataja (avaliku ruumi haljastuse korraldamine sh ohtlike puude/okste eemaldamine, avalike haljakute, külaplatside ja mänguväljakute niitmistööd, välja arvatud teemaa/teeäär)
Ametijuhend
Allar Lehtsalu 602 8808
allar.lehtsalu@viimsivv.ee

Heakorra vanemspetsialist 
(avaliku ruumi ja supluskohtade korrashoid, heakorra välitöö korraldamine, lemmikloomad, mänguväljakud, kalmistud, munitsipaalelamud)
Ametijuhend

Kristjan Järv

602 8853 
kristjan.jarv@viimsivv.ee

Haldusspetsialist
(valla kinnisvara hooldus ja haldus, munitsipaalkorterid,  vallavara rendi- ja võõrandamiskonkursid)
Ametijuhend

ametikoht täitmata

 

Aednik - heakorratöötaja 
(valla haljastuse hooldamine ja haljastustööd)
Ametijuhend

Katrin Saks  
Abiteenistuja - heakorratöötaja
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Sulevi Liblik  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Aivar Käsper  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(heakorratööde meeskonna juhtimine, valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Ainar Ojarand  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Tarmo Tsupsmann
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd, spordirajatised)
Ametijuhend
Rainer Viikmäe  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd, Prangli saar)
Ametijuhend
Mihkel Vilipuu  

JÄRELEVALVEOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Järelevalveosakonna juhataja 
Ametijuhend

Karin Mägi

602 8858
karin.magi@viimsivv.ee 

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 

Mari-Liis Kivirand

602 8850
mari-liis.kivirand@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend
Anatoli Sergejev

602 8845 
anatoli.sergejev@viimsivv.ee
 

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Ametijuhend

Tõnu Troon

602 8810
tonu.troon@viimsivv.ee

Rahvatervise peaspetsialist    
Ametijuhend
Silva Sildmaa

602 8824
silva.sildmaa@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Ametijuhend

Lemmi Park

602 8867
lemmi.park@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Ametijuhend 
Sandra Hommuk-Silla 602 8825
sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Liisa Lents

602 8815

liisa.lents@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Margit Stern

602 8857 
margit.stern@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Dei Stein 602 8841 
dei.stein@viimsivv.ee
Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Laura Johanna Derkun

602 8817 
laura.johanna.derkun@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 

Kati Kütt

602 8826
kati.kutt@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Airi Vaaderpall 602 8724
airi.vaaderpall@viimsivv.ee
Noorte heaolu spetsialist
Ametijuhend
Kaisa Kerner

602 8715
kaisa.kerner@viimsivv.ee

Sotsiaalregistri vanemspetsialist
Ametijuhend
Signe Teigar 602 8792
signe.teigar@viimsivv.ee
Abiteenistuja Ivo Illison 602 8800

HARIDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus
Üldine telefon: 602 8868 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Haridusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Maiu Plumer

602 8843
maiu.plumer@viimsivv.ee

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
Ametijuhend

Kadi Bruus

602 8862
kadi.bruus@viimsivv.ee

Üldhariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Aet Tampuu

602 8868
aet.tampuu@viimsivv.ee

Alushariduse vanemspetsialist
Ametijuhend

Polina Kossenkova

602 8844
polina.kossenkova@viimsivv.ee

Huvihariduse vanemspetsialist
Ametijuhend
Kaija Mägi 602 8860
kaija.magi@viimsivv.ee

KULTUURIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Kultuuriosakonna juhataja 
Ametijuhend

Harri Ausmaa

602 8823 
harri.ausmaa@viimsivv.ee

Kultuuritöö- ja sporditöö peaspetsialist 
Ametijuhend
Ott Kask 602 8874
ott.kask@viimsivv.ee
Spordi- ja liikumisharrastuse projektijuht
Ametijuhend
 
Priit Kiigemägi

6028801
priit.kiigemagi@viimsivv.ee

ARENDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Arendusosakonna juhataja
Ametijuhend

Ivar Hendla

602 8819
ivar.hendla@viimsivv.ee

Infotehnoloogia peaspetsialist
Ametijuhend

Mario Krabi

602 8828                  
mario.krabi@viimsivv.ee

Infosüsteemide vanemspetsialist
Ametijuhend

Mattias Blehner

602 8883
mattias.blehner@viimsivv.ee

IT - kasutajatoe spetsialist (Viimsi koolid)
Ametijuhend
Ants Altmäe 600 8990 
ants.altmae@viimsivv.ee

Peaspetsialist - partnerlussuhete juht 
Ametijuhend

Elen Terras

602 8756
elen.terras@viimsivv.ee

Projektikoordinaator 
Ametijuhend
Meeli Kuul

602 8759
meeli.kuul@viimsivv.ee

Peaspetsialist - protsessijuht
Ametijuhend
Kristi Berggren 602 8833
​​​​kristi.berggren@viimsivv.ee

Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis