Vallavalitsuse kontaktid

VIIMSI VALD

Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa
Telefon: 602 8800 
E-postinfo@viimsivv.ee 
Registrikood: 75021250 
Arved palume saata e-arvena vastavalt standardile
Arve saaja: VIIMSI VALLAVALITSUS 
Konto: EE182200221010936477 SWEDBANK, SWIFT kood/BIC HABAEE2X 
Vallavalitsuse töötajate e-posti aadressid on kujul eesnimi.perenimi@viimsivv.ee

VASTUVÕTT

SEOSES KOROONAVIIRUSE LAIALDASE LEVIKUGA EI TOIMU AJUTISELT VALLAVALITSUSE RUUMIDES ELANIKE VASTUVÕTTU.
VASTUVÕTUD TOIMUVAD  LÄBI ELEKTROONILISTE  SUHTLUSKANALITE.

TEAVITA PROBLEEMIST www.anna-teada.ee

VIIMSI VALLAVOLIKOGU

Vastuvõtt eelregistreerimisega telefonil: 602 8802 
Vallavolikogu koosseis

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavolikogu esimees

Taavi Kotka

602 8802
volikogu@viimsivv.ee

Vallavolikogu aseesimees

Urve Palo  602 8802
urve.palo@gmail.com
Vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam

 602 8802
kelam@neti.ee

Vallavolikogu kantselei juhataja
Ametijuhend

Liina Mugu 602 8802
volikogu@viimsivv.ee

VIIMSI VALLAVALITSUSE LIIKMED

Eelregistreerimisega telefonil: 602 8803

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallavanem

Illar Lemetti

602 8880 
illar.lemetti@viimsivv.ee

Abivallavanem

Margus Kruusmägi

602 8803
margus.kruusmagi@viimsivv.ee

Abivallavanem

Marju Aolaid

602 8803 
marju.aolaid@viimsivv.ee

Abivallavanem Annika Vaikla 602 8803
annika.vaikla@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liige

Evelin Vahenõmm

602 8813
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Vallavalitsuse liikmete tööjaotus
Ametnike haridus ja eriala

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Peaspetsialist

Moonika Oras

602 8880
moonika.oras@viimsivv.ee

Sisekontrolör
Ametijuhend
Marek Bendi 

5919 9498
marek.bendi@viimsivv.ee

VALLAKANTSELEI

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Vallasekretär 
Ametijuhend

Helen Rives

602 8803
helen.rives@viimsivv.ee

Vanemspetsialist 
Ametijuhend

Getter Martins 

602 8803 
getter.martins@viimsivv.ee 

Dokumendihalduse vanemspetsialist
Ametijuhend
Anu Maripuu 5686 6049
 anu.maripuu@viimsivv.ee

ÕIGUSOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Õigusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Merit Renlund

602 8803
merit.renlund@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend

Gunnar Kender

602 8803
gunnar.kender@viimsivv.ee

Jurist 
Ametijuhend
Leeles Lilleorg

602 8803 
leeles.lilleorg@viimsivv.ee

Hankepeaspetsialist 
Ametijuhend
Tõnu Ammussaar tonu.ammussaar@viimsivv.ee

PERSONALI- JA HALDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Personali- ja haldusosakonna juhataja 

Kristi Pukk

5016 097 
kristi.pukk@viimsivv.ee

Personali peaspetsialist Larissa Linros

602 8872
larissa.linros@viimsivv.ee

Arhiivinduse spetsialist
Ametijuhend
Maiu Kuul 602 8854
maiu.kuul@viimsivv.ee

AVALIKE SUHETE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Avalike suhete juht
Ametijuhend

Martin Jaško

602 8812
505 2568 
martin.jasko@viimsivv.ee

Kommunikatsiooni peaspetsialist 
Ametijuhend
Kristi Berggren

5691 4520
​​​​kristi.berggren@viimsivv.ee

Viimsi Teataja toimetaja 
Ametijuhend

Merilin Piirsalu

602 8834 
5686 0007
merilin.piirsalu@viimsivv.ee

RAHANDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Rahandusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Evelin Vahenõmm

602 8813 
evelin.vahenomm@viimsivv.ee

Peaökonomist
Ametijuhend

Liina Koppel

602 8852
liina.koppel@viimsivv.ee

Pearaamatupidaja 
Ametijuhend

Ellen Uiboaed

602 8809 
ellen.uiboaed@viimsivv.ee

Raamatupidaja
Ametijuhend

Anneli Aasa

602 8865
anneli.aasa@viimsivv.ee

Raamatupidaja

ametikoht täitmata

 

Raamatupidaja
Ametijuhend

Kati Esna

602 8811 
kati.esna@viimsivv.ee

KESKKONNA- JA PLANEERIMISOSAKOND 

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja 
Ametijuhend 

Elvis Tõnnison

5650 9670 
elvis.tonnison@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist
Ametijuhend 

Enel Valli

602 8700 
5670 6048 
enel.valli@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Anne Siitan

602 8822 
5629 0151
anne.siitan@viimsivv.ee

Planeeringute vanemspetsialist 
Ametijuhend

Piret Kõo

602 8881
piret.koo@viimsivv.ee

Planeeringute spetsialist 
Ametijuhend

Maarja Pilman

602 8871 
maarja.pilman@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist 
Ametijuhend

Aet Põld

602 8859
aet.pold@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend

Astrid Promet

602 8847  
5681 9105
astrid.promet@viimsivv.ee

Keskkonna vanemspetsialist
Ametijuhend
Toomas Luhse 602 8877 
5563 0865
toomas.luhse@viimsivv.ee

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

ametikoht täitmata

 

Maakorralduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Eve Leesment

602 8876
eve.leesment@viimsivv.ee

Mõõdistuste ja maamaksu vanemspetsialist 
Ametijuhend

Stella Laur

602 8816
stella.laur@viimsivv.ee

Tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
Ametijuhend

Marek Viiklaid

5683 0204 
marek.viiklaid@viimsivv.ee

Aadressiandmete vanemspetsialist 
Ametijuhend

Estella-Marie Kõiv

602 8851
estella-marie.koiv@viimsivv.ee

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND

Osakonna juhataja ja peaspetsialistid eelregistreerimisega telefonil: 6028 818 
Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja 
(osakonna töö korraldamine, valdkondlikud arengukavad, strateegiad, hankeplaan)
Ametijuhend

Alar Mik

602 8827
alar.mik@viimsivv.ee

Vanemspetsialist 
(dokumendiregister, välireklaam, kalastuskaardid, kalmisturegister, sõidusoodustused)
Ametijuhend

Maarja Kudrjavtseva

602 8818
maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

Ehitusvaldkonna peaspetsialist 
(ehitusvaldkonna töö korraldamine, ehitusvaldkonna load v.a. tee-ehitus; hoonejaotusplaanide kinnitamine)
Ametijuhend

Jüri Kurba

602 8878
juri.kurba@viimsivv.ee

Arhitekt - vanemspetsialist 
(hoone projekteerimistingimuste koostamine, ehitusprojektide sh muudatuste ja eskiiside läbivaatamine, arhitektuurilised küsimused)
Ametijuhend

Kaja Kuldkepp

602 8820
kaja.kuldkepp@viimsivv.ee

Ehituslubade vanemspetsialist 
(ehitusloa taotluste menetlemine, ehitusteatiste ja -projektide kontroll, energiamärgiste kontroll)
Ametijuhend

Katrin Toomistu

602 8821 
5625 6520
katrin.toomistu@viimsivv.ee

Ehitisregistri vanemspetsialist 
(ehitisregistri administreerimine, ehitusloa taotluste menetlemine)
Ametijuhend

Piret Kirjanen

602 8846
piret.kirjanen@viimsivv.ee

Tehnovõrkude vanemspetsialist 
(energeetika ja soojusmajandus sh gaasivarustus ja kaugküte, puurkaevud, tehnovõrkude projekteerimistingimused ja projektid)
Ametijuhend

Mart Kraut

602 8830
mart.kraut@viimsivv.ee

Kommunaalvaldkonna 
peaspetsialist 

(kommunaalvaldkonna töö korraldamine, kommunaalvaldkonna load sh tee-ehitus, tänavavalgustus, turvalisus ja päästeteenus, servituudid)
Ametijuhend

Taavi Valgmäe

602 8842
taavi.valgmae@viimsivv.ee

Transpordi vanemspetsialist 
(ühistransport, laevaühendus, liikluse- ja transpordikorraldus, veolubade menetlus, taksoveoload)
Ametijuhend

Imre Saar

602 8835
5690 2914
imre.saar@viimsivv.ee

Teede vanemspetsialist 
(teed, teeregister, teehoolde korraldamine sh teemaa niitmine ja lume lükkamine, teede projektide kontroll ja loamenetlused, teede projekteerimistingimused)
Ametijuhend
Kalev Eensaar

602 8861 
5625 0772  
kalev.eensaar@viimsivv.ee

Heakorra vanemspetsialist 
(avaliku ruumi ja supluskohtade korrashoid, heakorra välitöö korraldamine, lemmikloomad, mänguväljakud, kalmistud, munitsipaalelamud)
Ametijuhend

Kristjan Järv

602 8853
504 0753 
kristjan.jarv@viimsivv.ee

Kommunikatsioonide vanemspetsialist 
(sademevee ärajuhtimisega seotud küsimused, vee- ja soojamajandus, tehniline infrastruktuur)
Ametijuhend 

Siim Reinla

602 8882 
5626 6190
siim.reinla@viimsivv.ee

Taristu vanemspetsialist 
(kaeveloamenetlused, elektri- ja võrguteenuste haldamine, sideteenusega seotud küsimused, valvesüsteemide hooldus, sadamate haldus)
Ametijuhend

Margus Sööt

5685 1755 
margus.soot@viimsivv.ee

Merenduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

ametikoht täitmata 

 

Sadamakapten 
(Leppneeme ja Kelnase sadamate töö koordineerimine, sadamaregister, ohutu laevaliikluse tagamine)
Ametijuhend
Viktor Palmet 512 8188 
kapten@viimsivv.ee

Haljastuse vanemspetsialist 
(avaliku ruumi haljastuse korraldamine sh ohtlike puude/okste eemaldamine, niitmistööd v.a teehoole)
Ametijuhend

Allar Lehtsalu

5695 9880 
allar.lehtsalu@viimsivv.ee

Abiteenistuja - heakorratöötaja
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Sulevi Liblik sulevi.liblik@viimsivv.ee
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Aivar Käsper  
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(heakorratööde meeskonna juhtimine, valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Kristop Koitsaar kristop.koitsaar@viimsivv.ee
Abiteenistuja - heakorratöötaja 
(valla avaliku ruumi heakorra- ja hooldustööd)
Ametijuhend
Tarmo Tsupsmann  

JÄRELEVALVE OSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Järelevalveosakonna juhataja 
Ametijuhend
 

Karin Mägi

5684 0612 
karin.magi@viimsivv.ee 

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 

Mari-Liis Kivirand

5802 3500
mari-liis.kivirand@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend 
Viktor Beresnev 602 8845
5690 5513 
viktor.beresnev@viimsivv.ee

Järelevalveinspektor 
Ametijuhend

Raido Kübarsepp

602 8829
raido.kubarsepp@viimsivv.ee

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Ametijuhend

Tõnu Troon

5621 0172
tonu.troon@viimsivv.ee

Rahvatervise peaspetsialist
Ametijuhend
Kaie Mamontov 5687 0183 
kaie.mamontov@viimsivv.ee 

Sotsiaaltöö peaspetsialist
Ametijuhend

Risto Nigol

602 8867 
5688 3350 
risto.nigol@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Ametijuhend 
Reet Aljas 602 8825  
5678 0645
reet.aljas@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Krista Tammsaar

602 8875 
5657 0208
krista.tammsaar@viimsivv.ee

Sotsiaaltöö vanemspetsialist 
Ametijuhend

Margit Stern

602 8857 
558 6869
margit.stern@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 
Laura Johanna Derkun

5683 3301 
laura.johanna.derkun@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 

Grete Bobkin

 602 8826
5624 4822
grete.bobkin@viimsivv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist 
Ametijuhend 

Airi Vaaderpall

602 8841 
5302 9907
airi.vaaderpall@viimsivv.ee

Abiteenistuja Ivo Illison 602 8800

HARIDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus
Üldine telefon: 6028 868 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Haridusosakonna juhataja 
Ametijuhend

Maiu Plumer

568 51560
maiu.plumer@viimsivv.ee

Haridus- ja noorsootöö peaspetsialist 
Ametijuhend

Kadi Bruus

602 8862
kadi.bruus@viimsivv.ee

Üldhariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Aet Tampuu

602 8868
aet.tampuu@viimsivv.ee

Alushariduse vanemspetsialist
Ametijuhend

Kaie Palumets 

602 8844
kaie.palumets@viimsivv.ee

Huvihariduse vanemspetsialist 
Ametijuhend

Kaija Mägi 602 8860
kaija.magi@viimsivv.ee

KULTUURIOSAKOND

Osakonna põhimäärus

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Kultuuriosakonna juhataja 
Ametijuhend

Villu Veski

5686 1107 
villu.veski@viimsivv.ee

Peaspetsialist
kultuurisündmuste projektijuht 
ametikoht täitmata  
Kultuuritöö- ja sporditöö peaspetsialist 
Ametijuhend
Ott Kask 602 8874
ott.kask@viimsivv.ee
Spordi- ja liikumisharrastuse vanemspetsialist 
Ametijuhend
 
Paavo Nael

5622 0142 
paavo.nael@viimsivv.ee

ARENDUSOSAKOND

Osakonna põhimäärus 

Ametikoht ja juhend

Nimi

Telefon ja e-post

Arendusosakonna juhataja
Ametijuhend

Mailis Alt

602 8819
mailis.alt@viimsivv.ee

Infotehnoloogia peaspetsialist
Ametijuhend

Mario Krabi

mario.krabi@viimsivv.ee

Infosüsteemide vanemspetsialist
Ametijuhend

Mattias Blehner

602 8883 
5682 0014
mattias.blehner@viimsivv.ee

Peaspetsialist - protsessijuht 
Ametijuhend
Sandra Metsis

602 8833
sandra.metsis@viimsivv.ee

Projektijuht Tanel Mätlik 510 2705
tanel.matlik@viimsivv.ee
Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Ametijuhend
Katrin Jalast 602 8806
katrin.jalast@viimsivv.ee

Klienditeeninduse vanemspetsialist
Ametijuhend

Elin Järve 602 8800 
5686 0004
info@viimsivv.ee
Peaspetsialist - partnerlussuhete juht  Patrick Rang

patrick.rang@viimsivv.ee

Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis