Koosseis

 

Illar Lemetti

 • üldjuhtimine;
 • valla arengu strateegia;
 • arengukavad;
 • finantsstrateegia;
 • valla eelarve;
 • valla esindamine;
 • personalistrateegia;
 • ettevõtlus ja infotehnoloogia;
 • investeeringute kava.

Struktuuriüksused: rahandusosakond, personaliosakond, arendusosakond ja avalike suhete osakond.
Telefon: 602 8880         
E-post: illar.lemetti@viimsivv.ee

Alar Mik

 • keskkond ja maatoimingud;
 • planeeringud;
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine;
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon;
 • jäätmevedu;
 • ehitus;
 • energeetika;
 • side;
 • heakord;
 • teedeehitus ja korrashoid;
 • transport, liikluskorraldus;
 • saared ja sadamad;
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine;
 • turvalisus.

Struktuuriüksused: keskkonna- ja planeerimisosakond, ehitus- ja kommunaalosakond ja järelevalve osakond. 
Äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus 
Telefon: 602 8827
E-post: alar.mik@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

marju

 • alus-, üld- ja huviharidus;
 • noorsootöö.

Struktuuriüksus: haridusosakond.
Hallatavad asutused: 

 • Viimsi Kool;
 • Püünsi Kool;
 • Randvere Kool;
 • Haabneeme Kool;
 • Viimsi Lasteaiad;
 • Viimsi Muusikakool;
 • Viimsi Kunstikool;
 • Prangli Põhikool;
 • Viimsi Noortekeskus;
 • Viimsi Teaduskool

Telefon: 602 8814        
E-post: marju.aolaid@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

Katrin

 • sotsiaalabi ja -teenused;
 • tervishoid.

Struktuuriüksused: sotsiaal- ja tervishoiuosakond
Hallatavad asutused: Viimsi Hoolekandekeskus
Äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat
Telefon: 602 8706  
E-post: katrin.markii@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • turism;
 • muinsuskaitse;
 • sport (sh rahvasport) ja sporditaristu;
 • kultuur.

Struktuuriüksus:  kultuuriosakond.
Hallatavad asutused: Viimsi Raamatukogu, Prangli Rahvamaja.
Äriühingud ja sihtasutused: SA Rannarahva Muuseum ja SA Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium.
Telefon: 602 8705  
E-postnikolai.bentsler@viimsivv.ee 
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

Põhiküsimused: rahandus.

Telefon: 602 8813
E-post: evelin.vahenomm@viimsivv.ee