Koosseis

 • üldjuhtimine
 • valla arengu strateegiline planeerimine
 • arengukavad
 • finantsstrateegia
 • valla eelarve
 • valla esindamine
 • rahandusküsimused
 • investeeringute kava

Telefon: 602 8880         
E-post: illar.lemetti@viimsivv.ee

 • keskkonna- ja maaküsimused
 • planeerimine
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon
 • jäätmeveo korraldamine
 • ehitusküsimused
 • energeetika
 • side
 • heakord
 • teedeehitus ja korrashoid
 • transport, liikluskorraldus
 • saared ja sadamad

Struktuuriüksus: keskkonna- ja planeerimisosakond, ehitus- ja kommunaalosakond. 
Äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus 
Telefon:  602 8803         
E-post: margus.kruusmagi@viimsivv.ee 
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • alus-, üld ja huviharidus
 • noorsootöö

Struktuuriüksused: haridusosakond
Hallatavad asutused: Viimsi Kool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Prangli Põhikool 
Telefon:       
E-post:
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • sotsiaalabi ja -teenused
 • tervishoid
 • ettevõtlus ja infotehnoloogia
 • turism
 • muinsuskaitse
 • sport
 • kultuur

Struktuuriüksused: sotsiaal- ja tervishoiuosakond ja kultuuriosakond. Täidab ajutiselt haridusvaldkonna abivallavanema ülesandeid.
Hallatavad asutused: Viimsi Raamatukogu
Äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat, SA Rannarahva Muuseum 
Telefon: 602 8803         
E-post: annika.vaikla@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00