Koosseis

 

Illar Lemetti

 • valla arengu strateegia;
 • arengukavad;
 • finantsstrateegia;
 • valla eelarve;
 • valla esindamine;
 • ettevõtlus ja infotehnoloogia;
 • investeeringute kava

Struktuuriüksus: rahandusosakond ja arendusosakond.
Telefon: 602 8880         
E-post: illar.lemetti@viimsivv.ee

 

 • keskkond ja maatoimingud;
 • planeeringud;
 • vallas- ja kinnisvara kasutamise koordineerimine;
 • ühisveevärk ja kanalisatsioon;
 • jäätmevedu;
 • ehitus;
 • energeetika;
 • side;
 • heakord;
 • teedeehitus ja korrashoid;
 • transport, liikluskorraldus;
 • saared ja sadamad;
 • riskianalüüs ja kriisijuhtimine;
 • turvalisus

Struktuuriüksus: keskkonna- ja planeerimisosakond, ehitus- ja kommunaalosakond ja järelevalve osakond. 
Äriühingud ja sihtasutused: AS Viimsi Vesi, OÜ Viimsi Haldus 
Telefon: 
E-post: alar.mik@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

marju

 • alus-, üld- ja huviharidus;
 • noorsootöö.

Struktuuriüksused: haridusosakond
Hallatavad asutused: Viimsi Kool, Püünsi Kool, Randvere Kool, Haabneeme Kool, MLA Viimsi Lasteaiad, Viimsi Muusikakool, Viimsi Kunstikool, Prangli Põhikool ja Viimsi Noortekeskus.
Telefon: 602 8803         
E-post: marju.aolaid@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 

 • sotsiaalabi ja -teenused;
 • tervishoid.

Struktuuriüksused: sotsiaal- ja tervishoiuosakond.
Äriühingud ja sihtasutused: AS Rannapere Pansionaat, Hoolekandekeskus.
Telefon:   
E-post: katrin.markii@viimsivv.ee
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00

 • turism;
 • muinsuskaitse;
 • sport (sh rahvasport) ja sporditaristu;
 • kultuur.

Struktuuriüksused:  kultuuriosakond.
Hallatavad asutused: Viimsi Raamatukogu, Prangli Rahvamaja.
Äriühingud ja sihtasutused: SA Rannarahva Muuseum 
Telefon:   
E-post: nikolai.bentsler@viimsivv.ee 
Vastuvõtt eelregistreerimisega: E 14.00-17.30, N 9.00-12.00