Registreeri sünd

Registreeri sünd SIIN

  • või kohapeal: Selleks tuleb kaasa võtta ID-kaart või pass ja teise lapsevanema  lihtkirjalik nõusolek lapse nime kohta (kui vanemad on abielus ja sündi tuleb registreerima ehk lapsele nime panema ainult üks abikaasadest).
  • Vaata voldikut sünni registreerimise kohta

Seadusest tulenevatel juhtudel on õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente kui need ei ole kantud rahvastikuregistrisse (nt vanemate välisriigi abieludokument). Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  eesti keeles. Võõrkeelsed dokumendid esitada koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille'ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Lapsevanemad, kes ei ole omavahel abielus peavad mõlemad isiklikult kohale tulema või esitama isaduse omaksvõtuks ettenähtud avalduse ja nõusoleku notariaalselt tõestatud vormis. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik. Kui on alust arvata, et avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, võib avalduse esitada naise raseduse ajal.

Lapse emaga abielus oleva mehe andmeid ei kanta isa andmetena rahvastikuregistrisse üksnes juhul, kui abikaasad on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse vastavalt perekonnaseaduse §-le 85. Ühise avalduse võib esitada isiklikult kohale ilmudes või notariaalselt kinnitatuna. Välisriigis elav vanem võib esitada kirjaliku avalduse, millel avaldaja allkirja õigsuse on notariaalselt kinnitanud Eesti konsulaarametnik.

SÜNNI REGISTREERIMISEL

  • Esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse, mille saab üldjuhul ametniku vahendusel välja trükkida rahvastikuregistri andmete ja esitaja ütluste alusel ning allkirjastada kohapeal.
  • Abielus olevad vanemad saavad esitada sünni registreerimse avalduse ka elektrooniliselt eesti.ee kaudu.
  • Tekib vanemal lapse suhtes hooldusõigus. Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahoolduseks. Kui vanemad ei ole abielus, saavad nad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.
  • Väljastatakse sünni tõend.
  • Perekonnaseisuasutus registreerib sünni kohe või hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul sünni registreerimise avalduse saamise päevast arvates.

LISAINFO

KONTAKT

Katrin Jalast
Rahvastikuregistri vanemspetsialist
Telefon: 602 8806
E-post: katrin.jalast@viimsivv.ee

Lapse sünni registreerimiseks tuleb esitada ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates perekonnaseisuasutusele isiklikult sellekohane avaldus. Viimsi vallas saab lapse sündi registreerida Viimsi Vallavalitsuses (Nelgi tee 1 Viimsi alevik). 

INFOKS

  • Traditsioonina toimub pidulik vastuvõtt uutele pisikestele vallakodanikele, kus antakse igale perele kingituseks valla vapiga hõbelusikas. Oma osalussoovist saab teada anda SIIN

  • Kuni 2-aastaste laste emad, kes on rahvastikuregistri järgi Viimsi valla elanikud, saavad käia tasuta ujumas Viimsi Kooli ujulas (Randvere tee 8). Pääsme saab soovi korral Viimsi Vallavalitsusest.