Teehooldega seotud teated | Viimsi vald

Teehooldega seotud teated

Tuisuvõrgud valla teedel

Viimsi valla teehooldaja AS TREV-2 Grupp on paigaldanud 2018. aastal Viimsisse teatud teelõikudele tuisutõkkevõrgud. Tegemist on plastikvõrgust aedadega, mis paigaldatakse teeäärsetele lõikudele, kus talvel tuisu korral tekivad teedele tuisuvaalud. Eesmärk on tekitada tuisuvaalud võrkaedade ette, et sõiduteed tuisu korral jääksid läbitavaks. Võrgud paigaldati talihoolde perioodi alguses ning eemaldatakse talihoolde perioodi lõpus ehk aprilli kuu jooksul. Eesmärk on elanike jaoks muuta talihoolde perioodil probleemsetel lõikudel liiklemine mugavamaks.Teehoolde olulised tähtajad

tuisuvõrgudtuisuvõrgud 2

 

 • 15. aprill - talihoolde lõpp 
 • 16. aprill - suvehoolde algus 
 • 1. mai - jooksva aasta teede remondiplaani esitamise tähtaeg 
 • 1. mai - asfaltbetoonkattega teede lappimistööde kaardistus ja nimekirja esitamise tähtaeg 
 • 10. mai - kevadpuhastustööde lõpp 
 • 15. mai - teepeenarde kevadise profileerimise lõpp 
 • 15. mai - teede kevadise hööveldamise lõpp 
 • 15. mai - kahjustatud liiklusmärkide asendamise ja õigumise lõpp 
 • 15. mai - kaitsepiirete hooldamise lõpp 
 • 15. mai - I tolmutõrje lõpp 
 • 1. juuni - uuendatavate teekatte märgistustööde loetelu esitamise tähtaeg 
 • 15. juuni - asendamist vajavate ja paigaldatavate liiklusmärkide loetelu esitamise tähtaeg 
 • 20. juuni - ribapindamiste ja pigikillustikuga parandamistööde lõpp 
 • 22. juuni - I niidutööde lõpp 
 • 1. august - II tolmutõrje lõpp 
 • 1. september - II niidutööde lõpp 
 • 15. september - teekraavide puhastuse lõpp 
 • 1. november - teepeenarde sügisese profileerimise lõpp 
 • 1. november - teede sügisese hööveldamise lõpp 
 • 1. november - sügispuhastustööde lõpp 
 • 15. november - suvehoolde lõpp 
 • 16. november - talihoolde algus