Teehooldega seotud teated

 

 • 15. aprill - talihoolde lõpp 
 • 16. aprill - suvehoolde algus 
 • 1. mai - jooksva aasta teede remondiplaani esitamise tähtaeg 
 • 1. mai - asfaltbetoonkattega teede lappimistööde kaardistus ja nimekirja esitamise tähtaeg 
 • 10. mai - kevadpuhastustööde lõpp 
 • 15. mai - teepeenarde kevadise profileerimise lõpp 
 • 15. mai - teede kevadise hööveldamise lõpp 
 • 15. mai - kahjustatud liiklusmärkide asendamise ja õigumise lõpp 
 • 15. mai - kaitsepiirete hooldamise lõpp 
 • 15. mai - I tolmutõrje lõpp 
 • 1. juuni - uuendatavate teekatte märgistustööde loetelu esitamise tähtaeg 
 • 15. juuni - asendamist vajavate ja paigaldatavate liiklusmärkide loetelu esitamise tähtaeg 
 • 20. juuni - ribapindamiste ja pigikillustikuga parandamistööde lõpp 
 • 22. juuni - I niidutööde lõpp 
 • 1. august - II tolmutõrje lõpp 
 • 1. september - II niidutööde lõpp 
 • 15. september - teekraavide puhastuse lõpp 
 • 1. november - teepeenarde sügisese profileerimise lõpp 
 • 1. november - teede sügisese hööveldamise lõpp 
 • 1. november - sügispuhastustööde lõpp 
 • 15. november - suvehoolde lõpp 
 • 16. november - talihoolde algus