Õpilasmalev 2022

Viimsi Õpilasmalevat korraldab Viimsi Noortekeskus koostöös Viimsi Vallavalitsuse ning Viimsi ettevõtetega. 2022. aastal toimub kaks malevavahetust, kus pakutakse tööd kuni 154 noorele. Registreerimine on lõppenud!

Viimsi Õpilasmalev on töö- ja puhkelaager, mis ühendab endas töötamist ja erinevaid meeskondlikke tegevusi. Viimsi Õpilasmaleva peamine eesmärk on noorte konkurentsivõime kasvatamine tööturul, pakkudes esmase töökogemuse saamise võimalust.

Viimsi Õpilasmaleva tegevused on suunatud 13–19-aastastele Viimsis elavatele ja õppivatele noortele, kes soovivad suvel teha tööd ning panustada kodukoha arengusse. 

malev

Õpilasmalevas töötavad üldjuhul noored heakorrarühmades koos rühmajuhiga ning varasema malevakogemusega 15+ noored töötavad Viimsi vallas tegutsevates ettevõtetes. Väljaspool tööaega on noortel võimalik osaleda ühistegevustes, mida juhendavad ja viivad ellu Viimsi Noortekeskuse noorsootöötajad, kel on laagrikasvataja või laagrikasvataja-juhataja osakutse.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 I vahetus toimub 27.06-08.07. (10 tööpäeva) ning II vahetus 08.08-19.08. (10 tööpäeva).

Malevasse võib kandideerida iga 13-19 noor, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald või kes õpib Viimsi valla haridusasutuses.

Malevasse kandideerimisel on vaja:

  • esitada avaldus Viimsi valla iseteenindusportaalis SPOKU;
  • esitada õigeaegselt kandideerimisdokumendid (CV ja motivatsioonikiri);
  • registreerida end töövestlusele, mh osaleda töövestlusel;
  • osaleda tööõigus- ja ohutuskoolitusel.

Viimsi Õpilasmaleva 2022 täpsem ajakava on järgnev:

  • 4. märts kell 10:00 – 11:00 ja 4. märts kell 12:00 – 13:00 Teamsis CV ja motivatsioonikirja koolitused;
  • 14. märts kell 16:15 kandideerimisavalduste esitamise algus Viimsi valla iseteenindusportaalis;
  • 21. märts kell 16:15 kandideerimisdokumentide (CV ja motivatsioonikiri) esitamine;
  • 28. märts kuni 8. aprill töövestlused Teamsis;
  • 25.-29. aprill tööõigus- ja ohutuskoolitused Teamsis.

Lisainfo:
malev@viimsinoortekeskus.ee