Teed ja teehoole

Viimsi vallas on 2021. aasta seisuga ühtekokku 400 kilomeetrit teid. Sellest sõiduteed moodustavad 325 km ning kergliiklusteed 75 km. Kõik Viimsi valla haldusterritooriumil olevad teed ei ole valla omandis – on teid, mis on riigi omandis (haldaja Transpordiamet) või eraomandis. Eraomandis teed on kohustatud hooldama eratee omanik.

Viimsi valla avalikult kasutatava ja valla poolt hooldatava teedevõrgu suurus on ca 311 km, millel teostab aastaringselt tali- ja suvehoolet AS TREV-2 Grupp, kellega on sõlmitud hooldeleping perioodiks 2020-2027.

Viimsi vallas asuvate riigimaanteede (Leppneeme mnt, Rohuneeme mnt, Randvere mnt, Muuga mnt ja Vana-Narva mnt) hoolet teostab OÜ Üle.

Viimsi valla teeilmajaamad

Valla elanikel on võimalus jälgida valla teeolusid kolme Viimsi valla teeilmajaama kaudu - Pärnamäe teeilmajaam, Rohuneeme teeilmajaam ja 2021. aasta alguses tööd alustav Muuga ringi teeilmajaam. Samuti on teeinfo andmeid võimalik saada kahest riigimaantee teeilmajaamast – Viimsi mõisapargi kõrval asuv Viimsi teeilmajaam ja Leppneeme-Randvere teede ristmiku lähedal paiknev Randvere tee ilmajaam.

Teeilmajaamade koondinfot saab vaadata valla kaamerate ja teeilmajaamade lehelt, kus on välja toodud vastava piirkonna õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja suund, kastepunkt jm liiklejale oluline info.

Üleriigiline teeilmajaamade veebileht - Viimsi valla teekaameraid näeb, kui suumida Viimsi valla peale ja klikata soovitaval jaamal.

VIIMSI VALLA TEEHOOLDE NÕUDED JA HOOLDEKAARDID 

KONTAKT

Kalev Eensaar (üldine info valla teede osas)
teede vanemspetsialist 
Telefon: 5625 0772 
E-post: kalev.eensaar@viimsivv.ee

VIIMSI VALLA TEEHOOLDAJA

AS TREV-2 GRUPP
Koduleht: www.trev2.ee 
Telefon: 677 6500 
E-post: trev2@trev2.ee
Viimsi valla teemeister: Oliver Laager, tel. 5301 5855 (24 h) või viimsivald@trev2.ee

RIIGITEEDE HOOLDAJA 

OÜ ÜLE
Koduleht: www.yle.ee 
Telefon: 621 5882  
E-post: yle@yle.ee  
Riigimaanteede teemeistri telefon: 5558 0240 
Kaebused riigimaanteede osas palume edastada Maanteeinfo tasuta 24h töötavale lühinumbrile 1510 või teeinfo@112.ee