Teed ja teehoole

Viimsi vallas on 2021. aasta seisuga ühtekokku 405 kilomeetrit teid. Sellest sõiduteed moodustavad 327 km ning kergliiklusteed 78 km. Kõik Viimsi valla haldusterritooriumil olevad teed ei ole valla omandis – on teid, mis on riigi omandis (haldaja Transpordiamet) või eraomandis. Eraomandis teed on kohustatud hooldama eratee omanik.

Viimsi valla avalikult kasutatava ja valla poolt hooldatava teedevõrgu suurus on ca 314 km, millel teostab aastaringselt tali- ja suvehoolet AS TREV-2 Grupp, kellega on sõlmitud hooldeleping perioodiks 2020-2027.

Viimsi vallas asuvate riigimaanteede (Leppneeme mnt, Rohuneeme mnt, Randvere mnt, Muuga mnt ja Vana-Narva mnt) hoolet teostab AS Eesti Keskkonnateenused, kelle hooldelepingu perioodiks on 01.10.2021-30.09.2026.

Viimsi valla teeilmajaamad

Valla elanikel on võimalus jälgida valla teeolusid kolme Viimsi valla teeilmajaama kaudu - Pärnamäe teeilmajaam, Rohuneeme teeilmajaam ja Randvere teeilmajaam. Samuti on teeinfo andmeid võimalik saada kahest riigimaantee teeilmajaamast – Viimsi mõisapargi kõrval asuv Viimsi teeilmajaam ja Leppneeme-Randvere teede ristmiku lähedal paiknev Lubja tee ilmajaam.

Teeilmajaamade koondinfot saab vaadata valla kaamerate ja teeilmajaamade lehelt, kus on välja toodud vastava piirkonna õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja suund, kastepunkt jm liiklejale oluline info.

Üleriigiline teeilmajaamade veebileht - Viimsi valla teekaameraid näeb, kui suumida Viimsi valla peale ja klikata soovitaval jaamal.

VIIMSI VALLA TEEHOOLDE NÕUDED JA HOOLDEKAARDID 

KONTAKT

Kalev Eensaar (üldine info valla teede osas)
teede vanemspetsialist 
Telefon: 5625 0772 
E-post: kalev.eensaar@viimsivv.ee

VIIMSI VALLA TEEHOOLDAJA

AS TREV-2 GRUPP
Koduleht: www.trev2.ee 
Telefon: 677 6500 
E-post: trev2@trev2.ee
Viimsi valla teemeister: Oliver Laager, tel. 5301 5855 (24 h) või viimsivald@trev2.ee

RIIGITEEDE HOOLDAJA 

AS Eesti Keskkonnateenused
Koduleht: www.keskkonnateenused.ee
Telefon: 523 6287 
E-post: idaharju@keskkonnateenused.ee
Riigimaanteede teemeistri telefon: 5553 8866

Kaebused riigimaanteede osas palume edastada Maanteeinfo tasuta 24h töötavale lühinumbrile 1247 või e-postile: 1247@1247.ee