Aasta pere

Aasta pere tunnustamise eesmärk on märgata ja esile tõsta Viimsis elavat perekonda, kes on oma tegevusega teistele viimsilastele eeskujuks panustades lisaks pere igapäevatoimetustele kohaliku kogukonna heaks. Aasta pere tunnustuse fookus on igal aastal pisut erinev, olenevalt antud aastaks Viimsis välja kuulutatud teemale.  

Aasta 2023 on liikumisaasta, seepärast soovime sel aastal esile tõsta peret, kes oma aktiivse tegevusega on aidanud  tekitada Viimsi kogukonnas rohkem huvi liikumisharrastuse ja tervislikumate eluviiside vastu või innustava eeskujuna toetanud Viimsi inimesi regulaarse liikumisharjumuse kujunemisel.

Nimetuse "Aasta pere" saajale antakse vastav tunnistus ja rahaline preemia üle maikuus, valla sünnipäeva tähistamise sündmusel. Kandidaate saab esitada 30. märtsini 2023. Aasta pere tunnustamist korraldab vallavalitsus koostöös Viimsi Ranna Lions Klubiga. 
 

ESITA AASTA PERE KANDIDAAT