Viimsi Vaalapoeg

Viimsi vaalapoeg on tunnustus, mis antakse kuni 26-aastasele noorele, kes on saavutanud suurepäraseid tulemusi põhikooli, gümnaasiumi või huvikooli lõpetamisel ning eriliselt silma paistnud kultuuri, spordi või noorsootöö alal või muu ühekordse silmapaistva saavutuse või teo eest. 

Viimsi vaalapoja väikeskulptuur ja tänukiri antakse üle valla tähtpäeval või põhikooli-, gümnaasiumi- või huvikooli aktusel. 

ESITA VIIMSI VAALAPOJA KANDIDAAT