Lasteaiad

Selleks, et iga 1,5–7aastane Viimsi laps leiaks sobivaima lahenduse koolile eelnevateks aastateks, on Viimsi vallas võimalik kasutada kolm lahendust:

1. Koduse lapse toetus (lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat) 
Viimsilaste seas on väga levinud lapsega kodus koosolemise aja pikendamine kuni lapse 3. eluaastani. Lapsega kodus olevale vanemale pakub vallavalitsus registreeritud elanikele igakuist koduse lapse toetust, mille suurus on 250 eurot.

SOOVIN TOETUST

2. Munitsipaallasteaiad (MLA) 
1,5- kuni 7-aastastel lastel on võimalus käia Viimsi vallas asuvates lasteasutustes. Kohta munitsipaallasteaeda pakutakse vanuserühma järjekorra alusel vastavalt ARNO süsteemis vanema poolt märgitud eelistustele, millest lähtutakse kohtade olemasolul. Kui soovitud lasteaias kohta pole, pakutakse kohta läheduselt järgmises. 
Viimsi vallas on viimastel aastatel soovijaid munitsipaallasteaia kohtadele rohkem kui pakutavaid kohti. Seetõttu teeb kohtade tagamiseks vallavalitsus koostööd erinevate eraasutustega. 

3. Koht eralasteaias või -lapsehoius 
1,5- kuni 7-aastaste laste vanematel on võimalus viia lapsed Viimsi valla või Harjumaa eralastehoidudesse või eralasteaedesse. 
Kui kohe peale lapse 1,5-aastaseks saamist ei ole võimalik pakkuda kohta munitsipaallasteaeda, soovitame vanematel tutvuda eralasteasutuse või -lapsehoiu teenusepakkujate võimalustega. Arvestust eralasteasutuste vabade kohtade üle peavad eralasteasutused, mistõttu soovi korral tuleks vanemal võtta aegsasti ühendust sobiva teenusepakkujaga, et panna oma laps järjekorda. 

SOOVIN LASTEAIAKOHTA

 

Kuidas kulgeb Viimsi lapse tee lasteaeda?

Viimsi lapse tee lasteaeda

Millised on erinevad lasteasutused?

MLA Viimsi LasteaiadMLA Viimsi Lasteaiad (Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad) on Viimsi valla poolt asutatud munitsipaallasteaiad, mis koosneb ühe asutusena tegutsevast 8 lasteaiamajast.  Asukohad leiad allolevalt kaardilt ning lisainfot  www.viimsilasteaiad.ee leheküljelt või võttes ühendust MLA Viimsi Lasteaiad Direktor Maie Roosiga: maie@viimsilasteaiad.ee või 5684 5205

EralasteaiadEralasteaiad on koolieelse lasteasutuse seaduse ja erakooliseaduse alusel tegutsevad ning tegevusluba omavad koolieelsed lasteasutused. Kaardilt leiad eralasteaiad, kellel on Viimsi vallaga koostööleping. 

EralastehoiudEralastehoiud on lapsehoidja kutset omavad füüsilisest isikust ettevõtjad või eraõiguslikud juriidilised isikud, kellel on kehtiv tegevusluba lapsehoiuteenuse osutamiseks. Kaardilt leiad eralastehoiud, kellel on Viimsi vallaga koostööleping. 

 Info saamiseks kliki maja ikoonil: MLA Viimsi Lasteaiad MLA Viimsi Lasteaiad Eralasteaiad   Eralasteaiad  Eralasteaiad   Eralastehoiud Eralastehoiud
 

Alljärgnevast tabelist leiad koondinfo lasteaedu ja kodust last puudutavate võimaluste kohta Viimsi vallas:

 
 

 
MLA VIIMSI LASTEAIAD

Valla toetuslepinguga liitunud eralasteasutused

Valla toetus

ERALASTEAED

LASTEHOID 

KODUSE LAPSE TOETUS

Lapse  vanus

1,5-7a

1,5-7a

1,5-3a (7a)

1,5-3a (k.a. õa jooksul 3a saav laps)

Kohatasu suurus
lapsevanemale / Valla toetus

73€

73€

73€

250 €

Lasteaiatasu soodustus alates pere 2.lapsest

50% soodustust rakendub pere teisele ja igale järgnevale lapsele, juhul kui lapse ja lapsevanemate (või üksikvanema) rahvastikuregistris olev elukoht jooksval kuul on Viimsi vald ja vähemalt ühe vanema elukoht oli Viimsi vallas soodustuse taotlemise aasta 1.jaanuari seisuga. 

 

Toetuse
avalduse esitamine

ARNO süsteemi kaudu kohataotlus

ARNO süsteemi kaudu kohataotlus.
Edasine suhtlus toimub lapsevanema ja eralasteaia vahel. 

ARNO süsteemi kaudu kohataotlus.
Edasine suhtlus toimub lapsevanema
ja eralastehoiu vahel. 

ARNO süsteemi kaudu kohataotlus. Lapsevanema
ühekordse taotluse alusel.

Viimsi valda sissekirjutuse
nõue

LAPS +
1 vanem

LAPS +
1 vanem jooksval kuul

LAPS +
1 vanem jooksval kuul

LAPS +
2 vanemat jooksval kuul ja jooksva aasta 1.jaanuari seisuga

Toetuse
esitamise aeg

jooksvalt

jooksvalt

jooksvalt

Hiljemalt jooksva kuu
15.kuupäevaks

Väljamakse
kuupäev

 

 

 

hiljemalt jooksva kuu 25.kuupäevaks

Lisainfo

SIIT

SIIT

SIIT

SIIT

Õigusaktid

Vastuvõtmise kord
Põhimäärus

Teenuse toetamise kord

Teenuse toetamise kord

Koduse lapse toetuse kord

 

LISAINFO

Polina Kossenkova
Alushariduse vanemspetsialist
E-post:  polina.kossenkova@viimsivv.ee
Telefon602 8844

Broneeri aeg vastuvõtule