MUSTBE (Multidimensional storm water treatment in urban areas for cleaner Baltic Sea)

Keskkonnakaitse nõuete täitmiseks on Läänemere ümbruses asuvad riigid juba mitu aastat võtnud meetmeid toitainete ja ohtlike ainete heitkoguste vähendamiseks. Siiski vabaneb mitmeid ohtlikke aineid ja saasteaineid keskkonda sademevee süsteemide kaudu. Need ained pole mitte ainult toitained (nagu lämmastik ja fosfor), vaid üha enam ka naftatooted, metallid (nt plii ja vask), orgaanilised saasteained ja muud keskkonna seisukohast ohtlikud ained.

Projektipartnerite ühise väljakutsega Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis püütakse välja töötada digitaalseid ja tehnilisi lahendusi mitme eesmärgiga sademevee planeerimiseks ning õppida, kuidas tõhustada linna sademeveepuhastust ülalnimetatud toitainete ja ainete osas.

See ühine territoriaalne probleem on oma olemuselt mitmemõõtmeline, mistõttu on vaja põhjalikku asjatundlikkust sademevee majandamise erinevates aspektides. Piiriülene koostöö tagab selle, luues olulisi tehnoloogilisi uuendusi ja uusi mitmekülgseid nutikaid looduspõhiseid lahendusi 7 näidisala kaudu neljas riigis:

 • Kaks objekti Eestis (Tallinn ja Viimsi)
 • Kaks objekti Soomes Pori linnas
 • Asukoht Lätis Riias
 • Kaks objekti Rootsis (Söderhamn).

Projekti eesmärgid

 • Digitaalsete ja tehniliste lahenduste väljatöötamine mitme eesmärgiga sademevee planeerimiseks

 • Õppida ühiselt, kuidas tõhustada linna sademevee toitainete (lämmastik, fosfor), aga ka naftasaaduste, metallide (plii ja vask), orgaaniliste saasteainete ja muude keskkonnale ohtlike ainete puhastamist.

Projekti sammud

 • Nutikate sademeveepuhastuse lahenduste analüüs ja projekteerimine 7 näidisalal

 • Uute lahenduste paigaldused

 • Näidisalade jälgimine, et kontrollida kasutusele võetud lahenduste ja tehnikate tõhusust.

MUSTBE projekti üksikasjad:

Projekti partnerid:

 • Viimsi vald, Eesti (juhtpartner)
 • Satakunta Rakenduskõrgkool, Soome (projektipartner)
 • Tallinna Tehnikaülikool, Eesti (projektipartner)
 • Tallinna linnakeskkonna ja kommunaaltööde osakond, Eesti (projektipartner)
 • Pori linn, Soome (projektipartner)
 •  Söderhamni omavalitsus, Rootsi (projektipartner)
 • Riia linnavolikogu linnaarengu osakond, Läti (projektipartner)
 • Riia Tehnikaülikool, Läti (projektipartner)

Projekti kestus:

 • 3 aastat (05.2023 – 04.2026)

Projekti eelarve:

 • 3,98 MEUR
 • Interreg Central Baltic rahastab abikõlbulikest kuludest 80%
 • Projekti partnerite omaosalus on 20% eelarvest ja Eesti partnerite puhul finantseerib osaliselt omaosalust KIK läbi Kaasrahastusmeetme.

 

Kontaktisik: 

Siim Reinla
taristu projektijuht 
602 8882 
siim.reinla@viimsivv.ee

 

Lisainfo: 

 

Mustbe