31 märts

Infotund: Kas sinu kortermajal on juba kohustuslik pakendikonteiner?

Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon, Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja Viimsi vald korraldavad infotunni jäätmete kogumise kohta korteriühistute esindajatele ja kõigile teistele huvilistele. 

Alates 01.01.2023. aastast hakkas Viimsis kehtima uus jäätmehoolduseeskiri, mis tõi viie ja enam korteriga ühistutele kohustuse hakata liigiti koguma ka pakendeid tekkekohal. Jätkuvalt on pakendite liigiti kogumise osas palju küsimusi ning antud üritusel saavad kõik huvilised vastused enda küsimustele.

Sõna võtavad Alder Harkmann Eesti Pakendiringlusest, Merike Koger Eesti Taaskasutusorganisatsioonist, Maija Suls Tootjavastutusorganisatsioonist ning Taavi Rebane ja Toomas Luhse Viimsi vallavalitsusest. Vastuse saavad küsimused, kuidas arvutada vajalike konteinerite suurust, kuidas ja kellega liituda pakendite üleandmiseks, kas ja kui palju teenus maksab. 

Registreeri ennast 31. märtsil kell 13 toimuvale infotunnile SIIN.

 

Toomas Luhse
keskkonna vanemspetsialist