Huvihariduse ja -tegevuse toetus lapsevanemale

HUVIHARIDUSE ja -TEGEVUSE TOETUSE TAOTLUS LAPSEVANEMALE

Huvihariduse ja -tegevuse toetust makstakse Viimsi vallas elavale 7-19 aastasele noorele, kes kasvab nelja ja enamalapselises ja/või vähekindlustatud peres ja/või on raske ning sügava puudega. Toetust taotleva lapse ja noore vähemalt üks vanem või seaduslik eestkostja peab olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanik. Taotlust saab esitada ainult eraisik. Taotlusi saab esitada kolm korda aastas hiljemalt 10. jaanuariks, 10. maiks ja 10. septembriks.

TOETUSE LIIGID

  • Huvikooli õppetasu toetus, mida makstakse huvikooli õppetasu katmiseks munitsipaal- või erahuvikoolis

  • Huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringide, klubide, stuudiote, mis ei ole registreeritud EHIS-es, osavõtutasu katmiseks

  • Transporditoetus raske või sügava puudega lapsele või noorele selleks, et toimetada laps või noor huvikooli või huviringi

TOETUSSUMMA

  • Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 200 € õppuri kohta aastas

  • Transporditoetust raske või sügava puudega lapsele või noorele makstakse kuni 75% transpordikulust, kuid mitte rohkem kui 200 eurot lapse või noore kohta aastas

LISADOKUMENDID

  • Huviringi osalustasu maksmist tõendav dokument (maksekorraldus või pangakonto väljavõte)

  • Raske või sügava puudeastme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul kui toetust taotletakse lapse eest, kes on raske või sügava puudega).

  • Vähekindlustatud perede puhul perekonna kõigi liikmete netosissetulekut tõendav filtreerimata pangakonto väljavõte

LISAINFO 

KONTAKT

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist
E-post: kaija.magi@viimsivv.ee
Telefon: 602 8860

Vastuvõtuajad 
E 14.00 - 17.30 
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00